fbpx

Skolmaterial för introduktion och fördjupning

På den här sidan hittar du skolmaterial som kan vara till hjälp för att introducera eller för fördjupning kring temat barn på flykt. Temat och övningarna i materialen kan väcka en mängd olika känslor hos de som deltar. Dessutom kan elever ha en egenupplevd erfarenhet av flykt och migration. Det är därför viktigt att ha en känslighet för det när du håller i dessa övningar. Samtidigt menar vi att det är viktigt att våga prata om svåra och allvarliga samhällsfrågor. Vi vill med dessa tips öka kunskapen och öppna upp för samtal kring dessa frågor. Vi rekommenderar att du tittar/lyssnar igenom materialet själv innan du visar det för dina elever för att därefter kunna ta ställning till hur du vill utforma undervisningen med tanke på de elever du har i ditt klassrum. 

För årskurs 4-6 

Material med lärarhandledning 

Plan international Sverige
Mitt nya hem: VR och 360-graders värld. En interaktiv berättelse där eleven på egen hand utforskar ett av världens största flyktingläger. Du hittar det genom att skrolla ner lite på Plan International Sveriges hemsida. Lärarhandledning 

Svenska FN-förbundet 
Skolmaterial inför FN-dagen 2022: Övningar om FN och barns rättigheter. Ladda ner och se Nivå 1, s. 4-6. 

Rädda barnen 
Livets lotteri: En övning för att skapa medvetenhet kring olika risker som barn kan utsättas för världen runt. Lärarhandledning

UR Play 
Barnens flykt: Radioprogram där barn som flytt till Sverige berättar vad de varit med om. Nio avsnitt, 14 minuter. Lärarhandledning    

Unga flyktingar: animerade kortfilmer med berättelser om unga som flytt från sina hemländer. Fem avsnitt, 4-5 min. Lärarhandledning (se uppgift 1 s. 20 + uppgift 4 s. 21 – Asma i Libanon).

Min skola mitt i kriget: Korta dokumentärfilmer om hur barns skolgång påverkas i krig och konflikter. 
Jag flydde med mina böcker (4 min) med tillhörande arbetsblad.
Längtan efter skolan (5 min) med tillhörande arbetsblad.

Unicef Sverige 
Utbildningsmaterial om Barnkonventionen.

Material utan lärarhandledning 

Aftonbladet/Magnus Wennman i samarbete med Fotografiska till förmån för UNHCR
Där barnen sover: bildserie av Magnus Wennman, som har träffat flyktingar i otaliga flyktingläger och på deras väg genom Europa. Se även övningen “Tak över huvudet – migration och mänskliga rättigheter” för högstadiet/gymnasiet som utgår från bildserien.

Sveriges Radio 
Min flykt i Barnradion: Barnradions dokumentärer om flykt, av barn för barn. Under fem års tid följer Amanda Glans fem nyanlända barn och berättar om deras liv. Nio avsnitt, 12 min.

För åk 7-9 och gymnasiet 

Material med lärarhandledning 

Plan international Sverige 
Mitt nya hem: VR och 360-graders värld. En interaktiv berättelse där eleven på egen hand utforskar ett av världens största flyktingläger. Du hittar det genom att skrolla ner lite på Plan International Sveriges hemsida.
Lärarhandledning högstadiet
Lärarhandledning gymnasiet

Amnesty International 
Lektionsmaterial om flyktingar och migranter 

Globalamålen.se  
Tak över huvudet – migration och mänskliga rättigheter: Övning utifrån Magnus Wennmans bildserie Där barnen sover, med syfte att ge kunskap och insikt om barns rättigheter i en värld där många tvingas fly. 

Material utan lärarhandledning 

UR Play 
SOS – Skolan och Sverige: Dokumentärserie om några nyanlända barns nya vardag och utmaningar i skolan i Sverige. Åtta filmer, 28-29 minuter.

Rädda barnen 
Podcast: Rädda barnen dokumentär. 25-43 min. Lyssna på Spotify, Podcaster, Acast och där poddar finns.
Flickor på flykt i Sverige och Europa  
Barn på flykt och rätten till utbildning
Familjerna som splittras – om den nya migrationspolitiken

UNICEF Sverige 
Mellanlandet: En dokumentärfilm om barn på flykt i Sverige och i världen. Ca 37 min. 

National Geographic 
Lost and found: Dokumentärfilm om Kamal Hussein, som hjälper barn att hitta sina föräldrar i världens största flyktingläger i Bangladesh. 22 min. 

SVT Play 
Flykt: Animerad dansk dokumentär om Amir, som flydde från Afghanistan som barn och kom ensam till Danmark. En prisbelönad film om flykt, kärlek, sexualitet, familj och att hitta hem. 88 min. Passar för gymnasiet och motsvarande.