fbpx

Frukostseminarium: Hur ska civila skyddas i Ukraina?

Stockholm

Frukostseminarium: Hur ska civila skyddas i Ukraina?

Hur arbetar FN i Ukraina, vilka regler gäller för skydd för civila i krig och hur kan misstänkta brott hanteras? Rysslands invasion av Ukraina är ett allvarligt brott mot FN-stadgan och folkrätten. Kriget har krävt tusentals dödsoffer, tvingat över 10 miljoner på flykt och orsakat stort humanitärt lidande. Se seminariet nedan för att höra mer om hur FN arbetar i Ukraina, vilka regler som gäller för skydd för civila i krig och hur misstänkta brott kan hanteras.

Deltagare:
Karolina Lindholm Billing,
representant för UNHCR i Ukraina
Ola Engdahl, specialrådgivare i folkrätt vid Utrikesdepartementet
Cecilia Tengroth, generalsekreterare i Svenska FN-förbundet
Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet