fbpx

FN – en vital 75 åring?

Digitalt Globala torget, bokmässan

FN fyller 75 i år! På Globala torget under den digitala bokmässan kommer vi att diskutera FN och genomförandet av Agenda 2030 tillsammans med spännande talare.

FN är världens samarbetsorganisation som sedan starten för 75 år sedan har fört världens länder och ledare samman i gemensamma beslut och ställningstaganden om allt från fredsbevarande insatser till deklarationen om de mänskliga rättigheterna och mycket mer. Agenda 2030, världens mest ambitiösa handlingsplan för hållbar utveckling, är ett av många beslut som världen nu strävar efter att genomföra efter förmåga och politisk vilja och som bygger på många av de beslut som världen enats om under de senaste 75 åren. Under de senaste veckorna har FN:s generalförsamling öppnat sin 75 session och Agenda 2030 har fyllt fem år. Under 40 minuter kommer vi att belysa dagsläget inom FN och hur genomförandet av Agenda 2030 framskrider.

Datum: Fredag 25 september

Tid: Kl. 14:40-15:20

Plats: Globala torget under den digitala bokmässan

Medverkande:
Peter Wallensteen, professor i Freds- och konfliktsforskning
Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare och chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete
Olof Skoog, EU:s FN-ambassadör.

Moderator:
Annelie Börjesson, Ordförande Svenska FN-förbundet.

Här är Globala torgets program.