fbpx

Debattövning: För- och nackdelar med kärnvapen

Syfte

Eleverna ges möjlighet att sätta sig in i olika perspektiv i frågan om kärnvapen, och får på så sätt ökad förståelse för dess komplexitet. De får även möjlighet att öva på att hålla tal och skriva argumenterande texter.

Koppling till kursplaner, gymnasiet

Friskvård och hälsa, Geografi 1, Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, Internationella relationer, Naturkunskap 1, Naturkunskap 1b, Politik och hållbar utveckling, Svenska 2, Svenska 3.

Tid

C:a 60 minuter (kan även arbetas med under flera lektioner).

Material

Datorer, plattor eller mobiltelefoner med internetuppkoppling.

Instruktioner

Uppmana eleverna att skriva ett argumenterande tal i frågan om kärnvapen. Dela upp eleverna i grupper så att de är c:a 7 personer i varje grupp. Dela sedan ut en varsin roll till varje elev i gruppen så att alla har olika (se exempel på roller nedan). Låt därefter eleverna förbereda sig genom att läsa in sig på frågan utifrån sin specifika roll.

Vilka är fördelarna/nackdelarna med kärnvapen? Finns det några säkerhetsgarantier eller hälsoargument? Det handlar om att eleven ska sätta sig in i olika positioner som argumenterar för eller emot kärnvapen.

Låt därefter eleverna hålla sina tal i respektive grupp, och lämna utrymme för eleverna att ställa frågor. Lägg därefter en stund på att diskutera hur det kommer sig att argumentationen ser olika ut mellan de olika rollerna. Väcker det nya tankar om ett kärnvapenförbud? Är det möjligt för olika aktörer att komma samman och enas i en fråga?

Exempel på roller
  • Natoofficer
  • President för kärnvapenstat
  • Militär
  • Miljöaktivist
  • Läkare
  • Fredsaktivist
  • FN-anställd
Tips på källor