fbpx

David Collste

OM FÖRELÄSAREN

David Collste är forskare inom hållbar utveckling och nationalekonomi vid Stockholm Resilience Centre. David har bland annat arbetat för den nationella samordnaren för Agenda 2030 samt för EUs delegation till FN i New York med förhandlingarna av de globala målen. 2013 var David Sveriges ungdomsdelegat till FN:s kommission för hållbar utveckling.  

FÖRELÄSNINGAR

En jord för alla: Ett manifest för mänsklighetens överlevnad 
2023 släpptes boken En jord för alla inom ramen för initiativet Earth4All som David arbetat med de senaste åren. I boken föreslås fem omvandlingar som för att nå de globala målen inom planetens gränser. Boken bygger på en ny modell som simulerar världens framtida befolkning, ekonomi och miljömässiga utveckling under resten av århundradet. Projektet består också av en grupp ekonomiska tänkare som har föreslagit lösningar på världens problem och en väg framåt. Boken utgår från frågan: kan hela världens befolkning uppnå en hög livskvalitet i samhällen med respekt för planetens gränser? Boken är en efterföljare till Tillväxtens gränser som när den publicerades 1972 blev en varningsklocka för vart världen är på väg. Men till skillnad från Tillväxtens gränser som utforskade riskerna med en världsomfattande miljökollaps ligger fokuset för En jord för alla på vad som krävs för att ställa om till hållbar utveckling.  
I föreläsningen förklarar David vad vi kan göra för att få till omställningen som krävs – och vilka riskerna är med att låta bli.  

Föreläsare: David Collste 
Tid: 30-90 min 
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal
Språk: Svenska eller engelska 
Kostnad: 7500 kr (exklusive moms)
Kontakt: david.collste@su.se  

2015 antogs FN-resolutionen innehållande en ny agenda för alla världens länder – en hållbarhetsagenda. Samtidigt går fler än 800 miljoner av jordens invånare hungriga och en ekologisk kollaps riskerar att bli verklighet om inte världen ställer om till hållbarhet. Förändring är möjlig, men kräver en total omvandling av vårt samhälle. Varför krävs en sådan omvandling och hur skulle den kunna se ut? 
Föreläsningen utgår från de globala målen för hållbar utveckling och planetens gränser. I presentationen ingår perspektiv från Sverige, Europa samt från dialoger om de globala målen som föreläsaren arbetat med i Rwanda och Brasilien.  

Föreläsare: David Collste 
Tid: 30-90 min 
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal
Språk: Svenska eller engelska 
Kostnad: 7500 kr (exklusive moms)
Kontakt: david.collste@su.se  

Mer än 50 år har nu passerat sedan den historiska Stockholmskonferensen som var FNs första konferens om mänsklighetens miljö. Sedan dess har världen förändrats. Enorma framgångar i mänskligt välbefinnande och teknologiska landvinningar har nåtts på bekostnad av ökad ojämlikhet och en allt tydligare klimat- och miljökris. 
I föreläsningen går David in på hur ekonomin behöver förändras för att världen ska bli mer rättvis, hur ojämlikheten i världen ser ut idag, hur indikatorer kan hjälpa till att förändra hur vi ser på världen och vilka möjligheter som finns för förändring. Föreläsningen bygger på rapporten Economy and Finance for a Just Future on a Thriving Planet som släpptes i juni 2022.

Föreläsare: David Collste 
Tid: 30-90 min 
Målgrupp: Elever och lärare/skolpersonal
Språk: Svenska eller engelska 
Kostnad: 7500 kr (exklusive moms)
Kontakt: david.collste@su.se