fbpx

Film om projektet Flicka

Se kortfilmen om projektet Flicka och använd medföljande diskussionsfrågor för att diskutera flickors rättigheter i klassrummet. Du kan använda dig av faktabladet för att få fördjupad kunskap och använda tipspromenaden för att lyfta frågorna på ett interaktivt sätt.

Diskussionsmaterial Flicka
Faktablad om projektet Flicka
Tipspromenad lätt version
Tipspromenad svår version