fbpx

Växjö FN-förening

Växjö FN-förening bildades den 7 april år 1978 och har existerat sedan dess. Föreningen är en del av FN-distriktet Kronoberg och Svenska FN-förbundet. Föreningen är även politiskt och religiöst obunden. Vår styrelse arbetar på lokal nivå inom Växjö för att framförallt sprida FN:s budskap, information samt att vi anordnar events av olika slag i distriktet. Föreningen finns även till för alla er som vill engagera er och tillsammans påverka till en bättre värld.

Föreningens största och mest övergripande mål är att arbeta aktivt med ett påverkningsarbete för att skapa bättre förutsättningar för världen vi lever i samt påverka till att Sverige lever upp FN:s principer om mänskliga rättigheter. Vårt arbete går ut på att sprida information om FN, FN:s arbete och andra internationella frågor. Föreningen arbetar därför aktivt med att anordna olika events så som föreläsningar, seminarier, filmkvällar och dessutom arbetar vi med olika insamlingsprojekt. Med insamlingsprojekten arbetar vi i huvudsak med FN:s tre kampanjer så som FLICKA, Röj-en-mina och Skolmat blir kunskap kampanjerna.

Vi finns även till för alla er som vill engagera er, både som stödmedlem och som aktiv medlem, som kommer med nya idéer för att föreningen skall utvecklas. Som medlem i Svenska FN-förbundet och i Växjö FN-förening för du chansen att framförallt träffa nya människor och vara med och påverka hur världen ser ut. Du får även Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont hem 4ggr/år samtidigt som du är med i en folkrörelse som arbetar för en mer rättvis och säker värld.

Alla är ni lika viktiga för att göra vår röst starkare i samhället. Alla är vi ute efter att lära oss mera om vår omvärld och för att påverka den till det bättre. Ni är hjärtligt välkomna att vara med och påverka tillsammans med oss i vår förening!

Bli medlem i Svenska FN-förbundet här!