fbpx

Västerdalarnas FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt
och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt.

I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas.
Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Föreningen vill, i samarbete med andra föreningar i Malung, belysa de mänskliga rättigheterna, väcka debatt och erbjuda möjligheter för människor att träffas och lära sig mer, diskutera och manifestera.

Vi behöver FN! FN behöver dig!

Välkommen som medlem i vår förening!

Kontakta oss:

Jan Kapla är kontaktperson för vår förening

jan@kapla.se