fbpx

Exempel

  • FN:s egen domstol (Internationella Domstolen, International Court of Justice) kan avdöma konflikter mellan stater. Men endast 74 av FN:s 193 medlemsstater har givit domstolen en stående rätt att avkunna sådana domar. Läs mer här: https://www.icj-cij.org/declarations 
  • År 2010 enades staterna bakom Internationella Brottmålsdomstolen om att domstolen också i vissa fall ska kunna döma de ledare som startar ett krig, det s k aggressionsbrottet. Men hittills har bara 45 av ICC:s 123 statsparter accepterat det tilläggsbeslutet. Här kan särskilt noteras en tvekan hos många länder i väst, inklusive ett par av våra nordiska grannländer. Skriv och fråga varför. 
    Listan över de 45 länderna som accepterat tilläggsbeslutet finns här: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter=18&clang=_en