Skövde FN-förening

Välkommen till Skövde FN-förening!

Skövde FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt. Kom i håg att ett medlemskap alltid stödjer Svenska FN-förbundets arbete genom ettsfn_fo%cc%88rening_sko%cc%88vde ekonomiskt och humanitärt engagemang i arbetet med att förbättra villkoren för utsatta människor runt om i världen.

Välkommen som medlem hos Skövde FN-förening!

AKTUELLT

Skövde FN-förening söker medlemmar som vill ta ett aktivt ansvar i föreningen.

Detta ger möjligheter och personlig erfarenhet samtidigt som vi engagerar oss för mänskliga rättigheter, bättre utbildningsmöjligheter och ett bättre skyddat civilsamhälle i länder och regioner där människor befinner sig extremt utsatta.

KONTAKTPERSON

Välkomna att kontakta Svenska FN-förbundet för kontaktuppgifter till engagerade i Skövde FN-förening. Ring organisationssekreteraren på 08-462 25 53.