Örnsköldsviks FN-förening

En pigg Ulla Westman fyllde 90 år

Ulla Westman, vår vän och mångåriga arbetskamrat inom FN-föreningen här i Övik fyllde 90 år den 6 september. Redan  1981 tog Ulla sin plats i  föreningens styrelse som hade bildats på senhösten 1976 och var sedan aktiv i styrelsearbetet ända fram till 2004 då hon drog sig tillbaka. Åren 1991 till 1999 var Ulla vice ordf. och var även ordf. under år 2000.  Idag en av föreningens hedersmedlemmar dessutom. Flera år var Ulla även aktiv  inom FN-distriktet i Västernorrland tillsammans med den legendariske ordföranden Arne Berglund.

Ulla var hela tiden en oerhört engagerad och kunnig ledamot med ständigt  stort mått av humor som hon blandade med sitt mjuka och vänliga sätt. En trygg person med  gedigna internationella kunskaper gjorde henne uppskattad i alla lägen.

Under 1980-talet jobbade Ulla  med stor energi inom Mellanamerikagruppen som samlade in skol- och sjukvårdsmaterial till framför allt Nicaragua, 1989 ombesörjde man även en ambulanstransport till landet. I början av 1990-talet gick Ulla med i Babusjka-gruppen som jobbade för ett barnhem i S:t  Petersburg,  senare kanaliserades även stöd till Ukraina.  Speciell målgrupp var både handikappade och föräldralösa barn.

Ulla deltog 1989 i FN-distriktets studieresa till Zimbabwe för fredsinformatörer som representant för föreningen i Övik, här knöts kontakter som har lett till de olika skolprojekt som föreningen stöder allt sedan dess. Ulla har hela tiden deltagit i alla aktiviteter även sedan hon lämnade styrelsearbetet och alltid väckt stor sympati för sitt smidiga sätt att vara som aktiv föreningsmänniska.

Ulla föddes 1929 och växte upp i sågverkssamhället Marieberg utanför Boteå i Kramfors kommun. Hade en lillasyster som var tre år yngre än Ulla. Hon gick bort senare vid 20 års ålder och Ulla inledde sin yrkeskarriär som hembiträde, fortsatte som kontorist vid Pressbyrån i Härnösand. Arbetade vidare på Sjukhuset i Sollefteå och även ett tag på kontoret hos landsfiskalen i Nyland innan hon så småningom flyttade till Övik och anställdes vid Sjukhuset. Bosatte sig senare på Sörliden där hon alltjämt bor kvar.

Från FN-föreningen genom Anita Harning

Åren fram till pensioneringen 1987 jobbade Ulla som läkarsekreterare och trivdes mycket bra. Ulla var fackligt aktiv inom SKTF och var även aktiv i Hyresgästföreningen.

Under många år var Ulla även aktiv i Chilekommittén i Övik, detta efter den blodiga militärkuppen i Chile då Salvador Allendes regering störtades 1973. Föreningsmänniskan Ulla i ett nötskal.

Många vänner hade letat sig upp till Ullas lägenhet på Sörbyvägen för att gratulera på 90-årsdagen, däribland flera från FN-föreningen.

/ FN-föreningen genom Stellan Bäcklund