Malmö FN-förening

internationella kvinnodagen


Malmö FN-förening vill uppmärksamma alla kvinnor i Malmö och världen som varje dag kämpar för kvinnors rättigheter, en bättre värld, för sina familjer och för sina drömmar!
Ta kampen för kvinnors och flickors rättigheter!
Vill du veta mer om kvinnodagen eller kvinnors rättigheter?
Följ länkarna:
💙Svenska FN-förbundet https://fn.se/…/kvinnodagen-2024-ta-kampen-for…/
Kvinna till kvinna https://kvinnatillkvinna.se/
💙Amnesty https://www.amnesty.se/vara…/kvinnors-rattigheter/
💙Nationellt centrum för kvinnofrid https://www.nck.uu.se/…/mans…/manskliga-rattigheter/
#internationalwomensday #internationalwomensday
#InternationalWomensWeek #InternationalWomensMonth
#internationalwomensday2024 #equality #equalityforall
#UnitedNations #unitednations

🌏Internationella AIDS-dagen🌏

Dagen är till för att minnas alla som gått bort i aids men också uppmärksamma och motverka det stigma som fortsätter orsaka psykisk ohälsa för personer som lever med hiv.

Idag lever ca 8000 personer med HIV i Sverige. Tack vare utvecklad sjukvård för alla i Sverige utvecklas sällan viruset till AIDS, ett dödligt sjukdomstillstånd.

I många länder, främst utvecklingsländer, är sjukvården och provtagningen inte tillräcklig vilket leder till en större spridning av HIV, som ofta mynnar ut i AIDS och hög dödlighet. Globalt har över 30 miljoner personer avlidit i aidsrelaterade sjukdomar och för närvarande lever cirka 40 miljoner med HIV. Värst drabbat är Afrika söder om Sahara. Det är viktigt att ha en välinställd hivbehandling då det ger låga virusnivåer.

Det målet nås genom en förbättrad sjukvård, provtagning, behandling och genom att nå ut med förebyggande kunskaper. Vill du veta mer? https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-dig-som-undrar/konssjukdomar-och-hiv/hiv-och-aids/https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/hiv-och-aids/https://lakareutangranser.se/vad-vi-gor/vara-arbetsomraden/hivaids #WorldAIDSDay #worldaidsday #HIV

Dagen mot våld mot kvinnor!

Globalt har uppskattningsvis 736 miljoner kvinnor i åldern 15 år och äldre – nästan en av tre – utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld, både i och utanför nära relationer, minst en gång i livet.

Majoriteten av våldet mot kvinnor utövas av nuvarande eller tidigare partner.

-Av de som varit i förhållande har nästan vart fjärde ung kvinna i åldern 15-19 år upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld från nära partner.
-Sexton procent av dessa kvinnor har upplevt våldet under de senaste 12 månaderna. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer existerar överallt och förekommer oberoende av kulturell och religiös tillhörighet, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet, social tillhörighet och ålder.
Våld mot kvinnor utövas på flera arenor: inom familjen och i hemmet, eller på olika håll i samhället.

Det är otroligt viktigt att vi uppmärksammar denna dagen för att få ett slut på mäns våld mot kvinnor och för att uppnå jämställdhet i samhället.
Har du blivit eller är du utsatt för våld? Känner du någon som befinner sig i en sådan situation?

Få stöd och tips på nedanstående länkar:
Kvinnofridslinjen https://kvinnofridslinjen.se/
https://www.brottsofferjouren.se/ Kontakta socialtjänst i din kommun
https://www.unizonjourer.se/hitta-stod/
https://www.roks.se/hittaenjour Om hedersförtryck
https://www.hedersfortryck.se/ Stödlinjen för transpersoner
https://stodlinjenfortranspersoner.se/ Stödlinjen för män
https://stodlinjenforman.se/
Prata med dina närstående och våga sök hjälp!
Tillsammans kan vi stoppa våldet mot kvinnor.
(Källor: Kvinnofridslinjen, Jämställdhetsmyndigheten)

I tisdags deltog Malmö FN-förening på Nordisk konferens om konflikten i Västsahara
Våra delegater Emma, Julia och Klaudia var på plats i Köpenhamn för att ställa frågor och träffa andra delegater och kunniga inom ämnet.
På hemmaplan här i Malmö höll vi i en livestream där våra delegater Sara, Teodora, Massimo och Vilma ställde frågor till delegaterna och lyssnade på konferensen!
Det var en intressant konferens om ett viktigt ämne som vi inte hör mycket om.
Tack FN-Forbundet i Danmark för att vi fick vara medarrangörer i er konferens.
Vill du läsa mer om konflikten i Västsahara?
Följ länken: https://www.ui.se/landguiden/konflikter/vastsahara/
#fnforbundet #unamalmö

Sveriges FN-förbund arbetar internationellt🌏

Tillsammans med tre systerförbund runt om i världen bedriver Svenska FN-förbundet internationellt utvecklingssamarbete, som du kan stödja genom att
bli medlem i Svenska FN-förbundet (https://fn.se/medlem/).

Deras utvecklingssamarbete har som mål att stärka deltagandet för ungdomar och civilsamhälle i beslutsfattande processer för mänskliga rättigheter och genomförandet av de globala målen på lokal och nationell nivå.
För att uppfylla detta mål ingår de systerförbund som Sveriges FN-förbund samarbetar med i ett gemensamt program med fokus på att stärka civilsamhällets arbete för hållbar utveckling och mänsklig säkerhet.

Sveriges FN-förbund samarbetar med Tanzania🇹🇿, Georgien🇬🇪 och Armenien🇦🇲!
Vi i Malmö FN-förening har som mål att rikta oss utåt och inte bara lokalt.
Så genom att engagera dig hos oss får du kunskaper, kontakter och möjligheter även internationellt!
Läs mer om Svenska FN-förbundets internationella samarbeten på deras hemsida!
https://fn.se/vi-gor/vi-samarbetar-internationellt/
Bli medlem i Malmö FN-förening och läs mer om vårt arbete!
https://fn.se/malmo/
Källa: https://fn.se/

Medlem – Svenska FN-förbundet

Världsdagen för mental hälsa

Idag uppmärksammar UNA Malmö världsdagen för mental hälsa!
Nästan en miljard människor världen över lider av mental ohälsa.
Dagen uppmärksammas för att psykisk hälsa och välbefinnande ska vara prioriterat för alla och för att uppnå det tredje globala målet
– God hälsa och välbefinnande.
Såhär kan du förbättra din mentala hälsa!
⭐Prata med någon om dina känslor och tankar
⭐Rör på dig
⭐Prioritera sömn och återhämtning
⭐Prova mindfulness, meditation eller yoga
⭐Spendera tid i naturen Mår du dåligt eller har en närstående som mår dåligt?
Här är några hemsidor :
för tips och stöd: 1177 https://www.1177.se/liv–halsa/psykisk-halsa/
BRIS https://www.bris.se/
Din vårdcentral Äldrelinjen
https://mind.se/hitta-hjalp/aldrelinjen/
#mentalhälsa #mentalhälsa #MENTALHEALTH #mentalhealth #mentalhealthtips #mentalhealthquo

Dagen mot våld mot kvinnor!

Globalt har uppskattningsvis 736 miljoner kvinnor i åldern 15 år och äldre – nästan en av tre – utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld, både i och utanför nära relationer, minst en gång i livet.
Majoriteten av våldet mot kvinnor utövas av nuvarande eller tidigare partner.
Av de som varit i förhållande har nästan vart fjärde ung kvinna i åldern 15-19 år upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld från nära partner. Sexton procent av dessa kvinnor har upplevt våldet under de senaste 12 månaderna.
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer existerar överallt och förekommer oberoende av kulturell och religiös tillhörighet, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet, social tillhörighet och ålder.
Våld mot kvinnor utövas på flera arenor: inom familjen och i hemmet, eller på olika håll i samhället. Det är otroligt viktigt att vi uppmärksammar denna dagen för att få ett slut på mäns våld mot kvinnor och för att uppnå jämställdhet i samhället.
Har du blivit eller är du utsatt för våld?
Känner du någon som befinner sig i en sådan situation?
Få stöd och tips på nedanstående länkar:
Kvinnofridslinjen https://kvinnofridslinjen.se/
https://www.brottsofferjouren.se/
Kontakta socialtjänst i din kommun :
https://www.unizonjourer.se/hitta-stod/
https://www.roks.se/hittaenjour
Om hedersförtryck https://www.hedersfortryck.se/
Stödlinjen för transpersoner :
https://stodlinjenfortranspersoner.se/
Stödlinjen för män https://stodlinjenforman.se/
Prata med dina närstående och våga sök hjälp!
Tillsammans kan vi stoppa våldet mot kvinnor.
(Källor: Kvinnofridslinjen, Jämställdhetsmyndigheten)

Tidigare evenemang 2023

Den internationella flicka dagen 

FN-dagen 2023
Malmös FN-förening🇺🇳
FN-dagens firades med de skånska fredbaskarna och Malmös FN-förening.
med fika och föreläsning av de skånska fredsbaskrarna och Malmös FN-förening

COLOMBIA’S SEARCH FOR ”TOTAL PEACE”
HOW TO CONDUCT 9 PEACE PROCESSES AT ONCE

Information om föreläsningen:

Andreas Björklund har en kandidatexamen i freds- och konfliktvetenskap från Lunds universitet och en masterexamen i statsvetenskap från Köpenhamns universitet. Under de två senaste åren har han arbetat som politisk rådgivare på EU-delegationen i Colombia, Europeiska utrikestjänsten (EEAS), med fred och mänskliga rättigheter som huvudsakliga ansvarsområden. Colombia har präglats av en av världens längsta interna konflikter. I sin föreläsning föreläste Andreas om den politiska situationen i Colombia där regeringen med president Gustavo Petro (2022-) i spetsen, har inlett fredssamtal med flera väpnade grupper, såsom ELN, med visionen om att uppnå ”total fred”.

 

Overshoot Festivalen 2023

27 JULI
FOLKETS PARK MALMÖ

Samhällsorganisationer i Malmö anordnar en festival för rättvisa, va med du också!
Miljö- och sociala rättviserörelser i Malmö har gått ihop för att arrangera Overshoot Festivalen som äger rum den 27 juli 2023 i Folkets Park.

www.overshootfestivalen.se 

Festivalen syfte är att öka medvetenheten om miljö- och social rättvisa samt främja hållbarhet. Under festivalen fanns det möjlighet att göra kulturella och folkbildande aktiviteter som musik, barnteater, poesi, tal, panelsamtal och workshops.

Festivalen ägde rum den 27 juli-2023  på Earth Overshoot Day, vilket är dagen då vi har förbrukat jordens budget för resurser för det här året globalt. Festivalen är en påminnelse om att vi inte använder våra resurser på ett rättvist sätt och att det är dags att agera för att skydda naturen och människor genom att flytta fram datumet.

Festivalens anordnare har som mål att uppmärksamma, inspirera, stötta och samarbeta för en hållbar och rättvisare värld. Att kämpa för en hållbar och rättvis värld handlar om att kämpa för allas rättigheter och välbefinnande, oavsett var de bor, vilken bakgrund de har eller om det är människan eller naturen frågan är om. Festivalen är ett viktigt initiativ för att uppmärksamma vikten av att stå upp för allas rättigheter och planetens framtid.

Malmö Pride 2023

5th – 8th July

Photoby https://malmopride.com/festival2023/

Malmö FN-förening var med och firade Pride 2023


Syftet med Malmö FN-Förenings deltagande i Prideparaden 2023 i Malmö är att visa stöd för hbtqia+, i samhället, främja mänskliga rättigheter, skapa solidaritet, öka medvetenheten om FN:s arbete och främja mångfald och inkludering.