fbpx

Välkommen till Sotenäs FN-förening!

Föreningen vill i förbundets anda verka för:

  • att motarbeta våld, orättvisor och antidemokratiska krafter i vårt samhälle
  • att öka vår medkänsla för lidande människor
  • att föra en kamp mot våldet i alla dess former och sålunda främja freden på jorden
  • att uppnå FN:s millenniemål

I detta arbete vill vi alltid ha FN: s kamp för mänskliga rättigheter som ledstjärna.

Vi behöver FN! FN behöver dig!

Välkommen som medlem i vår förening!