fbpx

Välkommen till Lunds FN-förening!

Lunds FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och är knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter – vi tänker globalt och agerar lokalt.

Föreningen bildades 1977 och hade då 15 medlemmar. Under årens lopp har medlemsantalet stadigt ökat och idag har vi ett drygt hundratal medlemmar.

Lunds FN-förening har ett nära samarbete med Svenska FN-förbundet, men också med lokala FN-föreningar samt andra partipolitiskt och religiöst obundna föreningar främst i lundaområdet. Vi arrangerar ofta, eller står som medarrangörer till, aktiviteter och föreläsningar som berör olika FN-relaterade frågor.

Sedan starten har Lunds FN-förening hunnit engagera sig i en rad olika projekt. Under 2013 satsar föreningen på att, genom aktiviteter, information och insamling, arbeta med Svenska FN-förbundets kampanj Flicka. Kampanjen ska belysa och öka kunskapen kring flickors utsatta situation i världen.

Som medlem i Lunds FN-förening får du inte bara möjlighet att möta engagerade och likasinnade medlemmar, utan du får även lära dig mer om FN och internationella frågor samt arbeta med våra projekt. Men framförallt får du möjligheten att påverka och bidra till en tryggare, fredligare och mer hållbar omvärld.

Världens folk behöver FN! FN behöver dig!

Varmt välkommen som medlem i vår förening!