fbpx

Välkommen till Göteborgs FN-förening!

Göteborgs FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Välkommen till Sveriges äldsta FN-förening!

Bli medlem!

Som medlem i Göteborgs FN-förening kan du antingen vara passiv stödmedlem och ev. komma på föreläsningar och liknande som intresserar dig, eller så kan du engagera dig i någon eller några av de grupper och verksamheter som vi aktivt bedriver. Det finns lite av varje att välja mellan och en presentation om nuvarande utbud följer här nedan. Tveka inte att kontakta oss om det är något du skulle vilja engagera dig i! Kanske är det också så att du saknar något på listan och har en idé på något aktivitet? Kanske skulle du vilja starta en miljögrupp till exempel? I sådana fall – varmt välkommen att höra av dig!

Vare sig du väljer att vara stödmedlem eller aktiv är du hjärtligt välkommen! Ju fler vi är som sprider FN:s budskap och arbetar för en bättre värld, desto starkare blir vi! Välkommen som medlem!

Våra medlemmar på Pride 2015

Svenska FN-förbundets kurser

Svenska FN-förbundet, som alla Sveriges FN föreningar är en del utav, anordnar årligen en rad kurser. De kallas ”FN-ABC” och är kurser i tre olika nivåer (A, B och C) som på olika sätt berör FN:s organisation och arbete, FN:s historia och utveckling, FN-organens funktion och operativa arbete, medlemsstaters inflytande och medverkan, Millenniemålen som styrdokument för FN:s arbete samt diskussioner om kraven på framtidens FN.

A-kursen är en baskurs som berör flera av delarna ovan på ett övergripande plan.

B-kursen erbjuds i tre olika varianter som behandlar några av FN:s huvudsakliga verksamhetsområden och utmaningar för framtiden. Du kan välja att gå en eller flera av B-kurserna.

C-kursen genomförs i Genève och/eller New York och innehåller diskussion och studiebesök på ett antal FN-organ.

Är du intresserad av att gå en A- eller B-kurs (utannonseras på www.fn.se) – hör av dig till oss så ska vi undersöka möjligheterna till att få bidrag.

Vill du veta vad vi gjort?

Läs vår verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 (PDF-dokument, 188 kB)
Verksamhetsberättelse 2012  (PDF-dokument, 366 kB)

Göteborgs FN-Förening på Facebook

Göteborgs FN-förening
Ungdomssektionen

Kontakt

Göteborgs FN-förening
Fjällgatan 21
413 15 Göteborg

Mail: info@fngbg.se

Eldsjälar