Välkommen till Bollnäs FN-förening!

Välkommen till Bollnäs FN-föreningsfn_logopayoff_pos_right

Bollnäs FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Vi behöver FN! FN behöver dig! Välkommen som medlem i vår förening!

Kontakt
Ordförande

Noura Ben Aissa
Telefon: 070 – 297 47 18
E-post: nourabenaissa1111@gmail.com

Vice ordförande
Wilma Hägglund
Telefon: 076 – 393 72 21
E-post: wilmahagglund19@icloud.com

Adress
Trädgårdsgatan 20A
821 42 Bollnäs

Telefon
070 – 560 52 40
0278 -187 13