Ja, jag vill bli medlem i FN-förbundet – för en bättre värld.

Vi använder  PayEx för säkra kortbetalningar med Visa och Mastercard.

PayEX visa  mastercard

Bli medlem

Vi är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som driver ett flertal projekt för att sprida kunskap om och skapa opinion kring FN:s arbete inom mänskliga rättigheter, fred och utveckling. Projekten fokuserar på minröjning, att stärka flickors rättigheter och att barn som lever i extrem fattigdom ska få gratis skolmat. Genom dessa projekt bedriver vi insamlingsverksamhet till viktiga FN-insatser som saknar resurser.

Som medlem i Svenska FN-förbundet stärker du vår röst för mänskliga rättigheter, fred och utveckling. Du skapar hopp och räddar liv. Ju fler vi är, desto mer kan vi göra tillsammans. Nu och i framtiden.