#intebarasnack

#intebarasnack

Här samlas vi som vill bidra till Globala målen

Välkommen! Kul att du har hittat och till vårt gemensamma engagemang för att nå Agenda 2030!

Genom ditt projekt, och allas våra tillsammans – där vi agerar lokalt och påverkar globalt – för vi Sverige närmare de globala hållbarhetsmålen.

Vanliga frågor

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och tips om resurser

Lyckade projekt

Lika viktig som att genomföra projektet är att arbeta för att uppmärksamma det pågående arbetet, tala om vilken/vilka av de globala målen projektet kopplar till och inspirera andra att ta egna initiativ.

Initiativ Bihotell

Initiativ Integration

Initiativ vintersport