Initiativ integration

Mål 16: Integrera fler i bygemenskap

 I och med flyktingvågen 2015 har byns befolkning ökat med flera nysvenskar. Det är svårt för dem att komma in i föreningsliv och bygemenskapen. 

Vi skapar möten mellan ny- och gammelsvenskar 

 Genom vänfamiljer får nyanlända träffa etablerade svenskar. Det blir en väg in i gemenskaper kring kultur och idrott. 

Resultat: fler vänskaper mellan olika grupper i byn 

 Efter projektet har 25 vänfamiljer anmält sitt intresse och 10 möten har ägt rum. 10 familjer har fortsatt kontakten