Initiativ Bihotell

Mål 15: Säkra växtligheten och bevara bina

Det har byggts många hus och vägar i staden och växtligheten har minskat. De växter som finns har svårt att överleva, eftersom det inte finns bin som kan polinera blommorna. 

Vi bygger bihotell

Genom att placera ut bihotell i en av stadens parker, kan fler bin födas och polinera växterna i parken. 

Resultat: Fler blommande växter i stadens parker

Tre månader efter utplaceringen av bihotell har blombeståndet ökat från 5 till 15 arter i ett specifikt område av parken.