Ekonomiska och sociala rådet

Ekonomiska och sociala rådet Rådet, som förkortas ECOSOC, är ett av FN:s huvudorgan och har vidsträckta arbetsområden. Det behandlar frågor om människors ekonomiska, sociala och kulturella villkor och ska samordna arbetet inom de olika fackorganen och underorganen. ECOSOC ansvarar även för FN:s kontakter med icke statliga aktörer. Under ECOSOC:s paraply finns en rad kommissioner, underkommissioner, kommittéer … Fortsätt läsa Ekonomiska och sociala rådet