5 frågor till kursdeltagaren Hilde Hönsvik

Hilde Hönsvik deltog under våren 2018 i Svenska FN-förbundets B-kurs om mänskliga rättigheter. Här berättar hon mer om kursen.

Berätta om B-kursen som är inriktad på mänskliga rättigheter!

Det var en fullspäckad dag med mycket intressant information. Det var bra variation under dagen där vi fick lyssna, diskutera och även integrera genom ett rollspel. Kursen kretsade mycket kring mänskliga rättigheter, Sverige och FN. Det var mycket information kring hur FN arbetar med att upprätthålla de mänskliga rättigheterna och hur de har koll på medlemsländerna. Det var kul att kursen hade olika moment, speciellt när vi hade rollspelet i slutet där vi kunde använda den informationen vi fick på förmiddagen och omsätta det i praktiken.

Vad lockade dig till att söka till kursen?

Jag ville lära mig mer om FN för att jag har ett stort intresse för just FN och mänskliga rättigheter. Sedan hade jag i bakhuvudet att jag gärna ville följa med på C-kursen som gick till Genève. B-kursen blev ett steg på vägen till det målet. Eftersom jag är intresserad av arbetet och vill arbeta med mänskliga rättigheter i framtiden ville jag gärna följa med på den resan för att få träffa personer som jobbar inom FN och få en inblick i FN-systemet.

Vad fick du ut av kursen?

Jag fick mycket ny kunskap och djupare förståelse för hur FN jobbar med mänskliga rättigheter. Exempelvis lärde jag mig mer om hur det går till när FN granskar de olika länderna och det var väldigt lärorikt. Jag förstod lite mer om organisationen och hur allt det runt omkring berör och påverkar. Det var spännande för jag kände att jag inte hade lika bra koll på det innan.

Vem rekommenderar du kursen för?

Jag rekommenderar kursen för alla som är intresserade av att lära sig mer om FN. Framförallt unga. Även om man inte har som mål att jobba med FN-frågor i framtiden så är det bra att veta hur FN fungerar och hur de arbetar. Det är framförallt allmänbildande. Du behöver inte ha det brinnande intresset utan är du lite intresserad av att lära dig mer kommer du tycka att det är givande och att du får ut mycket av att gå kursen.

Hur har din bild av FN:s arbete påverkats av kursen?

Jag har alltid tänkt att allt kring FN är så stort men det är så många mindre organisationer och andra organ som påverkar FN:s arbete. Sedan var det intressant att reflektera över hur Sverige arbetar. Sverige som kan uppfattas vara i framkant med arbetet faktiskt också får kritik och synpunkter på vad vi behöver arbeta mer med.

Är du nyfiken på våra ABC-kurser? Håll koll i kalendern!