Vi kämpar för barns rätt till utbildning och mat!

Varje dag går 66 miljoner barn i låginkomstländer hungriga till skolan. 124 miljoner barn i grundskoleålder tar sig inte till skolbänken alls. Fattigdom och svält är ofta anledningen till att barn inte får möjlighet till utbildning.

För fattiga familjer gör gratis skolmat en enorm skillnad, och är ofta avgörande för att föräldrar ska låta barnen gå i skolan. Skolmåltiden blir en del av familjens försörjning – en mun mindre att mätta är ett starkt incitament att skicka barnen till skolan.

Skolmatsprogrammen handlar om så mycket mer än mat, det är en viktig investering för att långsiktigt förbättra ett lands ekonomi och sociala situation. Utbildning är ett av de absolut viktigaste verktygen för att skapa utveckling och lyfta samhällen ur fattigdom.

I över 50 år har skolmat delats ut

Över 16 miljoner barn i 69 länder får skolmat genom FN:s livsmedelsprogram, WFP. Skolmatsprogrammet har funnits i över 50 år och är världens största leverantör av skolmåltider. WFP arbetar tillsammans med nationella regeringar för att dela med sig av sin kunskap och uppmuntra dem att utveckla skolmatsprogram i egen regi. 37 länder har gjort det.

Skolmåltiderna som erbjuds består ofta av frukost eller lunch, eller i vissa fall mellanmål i form av högenergikex. Ofta används näringsberikade livsmedel så att barnen ska få de näringsämnen de behöver. I vissa områden delas även livsmedel att ta med hem ut, vilken fungerar som ett incitament för regelbunden närvaro.

Där det är möjligt så används gärna lokalproducerade råvaror till skolmaten. Den innebär att även jordbrukare och samhällen i närområdet gynnas av projektet.

Se vår film om projekt Skolmat

Stöd projekt Skolmat

En skolmåltid kostar endast 2 kr.

Ge en gåva >

Ge en gåva

Stöd vårt arbete för gratis skolmat till skolbarn i Etiopien.

Ge en gåva

Berättelser från verkligheten

Möt Saliat och Zemzem och hör deras berättelser.

Läs mer

Vår samarbetspartner WFP

Genom projekt Skolmat stöttar vi FN:s livsmedelsprogram WFP:s arbete.

Läs mer

Frågor om hunger

Frågor och svar om hunger, undernäring och svält.

Läs mer

Frågor om utbildning

Frågor och svar om skolgång och utbildning.

Läs mer

Skolmat och Agenda 2030

Läs mer om hur projekt Skolmat och de globala målen hänger ihop.

Läs mer