Vi kämpar för barns rätt till utbildning och mat!

Idag finns det totalt 258 miljoner barn i skolåldern som inte går i skolan. Fattigdom är en vanlig orsak till att barn tvingas stanna hemma och hjälpa till istället för att gå i skolan. Många barn som lever i fattigdom drabbas också av hunger. Idag lider en av nio personer globalt av hunger. Därför driver FN:s livsmedelsprogram WFP skolmatsprogram där skolbarn får gratis skolmat.

Läs mer om hur Covid-19 har påverkat tillgången till mat här. 

Skolmat minskar ojämlikhet och möjliggör hållbar utveckling

Gratis skolmat utgör en enorm skillnad för fattiga familjer eftersom det ger ett socialt skyddsnät. I många fall är gratis skolmat avgörande för att familjer ska ha råd med att skicka sina barn till skolan. När skolan serverar gratis skolmat är det många föräldrar som ser fördelarna – de får en mun mindre att mätta hemma och barnet får samtidigt lära sig att läsa, skriva och räkna. Skolmaten möjliggör för familjerna att börja tänka på barnens framtid istället. Förutom att stoppa hunger och se till att fler barn börjar i skolan, bidrar skolmatsprogrammen till förbättrad hälsa då maten berikas med den näring som många barn har brist på. Skolmatsprogrammen handlar om så mycket mer än mat, det är en viktig investering för att långsiktigt förbättra ett lands ekonomi och sociala situation. Skolmaten minskar även ojämlikheten i samhällen genom att se till att de barnen med sämst förutsättningar får utbildning. Utbildning är ett av de absolut viktigaste verktygen för att skapa en hållbar utveckling.

Tack vare skolmat får fler flickor gå i skolan

Idag får nästan lika många flickor som pojkar gå i skolan, men så är inte fallet inom alla länder eller regioner. Därför genomför Skolmatsprogrammen särskilda insatser som fokuserar på att få fler flickor till skolan. I Etiopien får de flickor som har blivit inskrivna i skolan och deltagit i minst 80 procent av lektionerna med sig olja hem varje månad. Oljan kan användas av flickans familj när de lagar mat och gynnar då flera familjemedlemmar. Den särskilda oljan är näringsberikad med 21 vitaminer och mineraler för att säkerställa att flickan och hennes familj får den näring de behöver.

Skolmat skapar jobb

Lokalproducerade råvaror i skolmaten används i den mån det går. WFP försöker anpassa maten till den som barnen får hemma och därför köps en stor del av råvarorna från jordbrukare i trakten. Det innebär att bönderna kan sälja sina råvaror till ett bra pris och få en säker inkomst, vilket gynnar hela närområdet. Därför tillagas maten ofta lokalt, antingen i ett centralkök eller i ett kök på skolan. Det innebär också fler arbetsmöjligheter för människor när Skolmatsprogram öppnar i deras hembyar.

Skolmat ger barnen en framtid

Tack vare gratis skolmat får fler barn möjlighet till utbildning, och därmed även våga drömma om en framtid de själva kan bestämma över. Meseret, som bor i Afar i Etiopien, har fått ta del av Skolmatsprogrammet vilket gav henne hopp att drömma om sin framtid:

”Om 10 år kommer jag att ha ett eget jobb och laga min egen mat. Jag kommer att ta hand om mig själv men också hjälpa andra i mitt land. Det är vad jag vill göra.”

Stöd projekt Skolmat

En skolmåltid kostar endast 2 kr.

Ge en gåva >

Covid-19 och tillgången till mat

Tillgången till mat har minskat och fler lider av akut brist på mat som följd av pandemin. WFP hittar nya metoder för att bemöta utmaningarna.

Läs mer

Berättelser från verkligheten

Möt Saliat och Zemzem och hör deras berättelser.

Läs mer

Mer om WFP

Läs mer om FN:s livsmedelsprogram WFP:s arbete.

Läs mer

Skolmat och Agenda 2030

Läs mer om hur projekt Skolmat och de globala målen hänger ihop.

Läs mer

Material om Skolmat

Material om Skolmat, hunger och utbildning.

Läs mer

Vanliga frågor om hunger

Frågor och svar om hunger, undernäring och svält.

Läs mer

Vanliga frågor om utbildning

Frågor och svar om skolgång och utbildning.

Läs mer