Skolmat och Agenda 2030

Genom skolmatsprojektet strävar vi efter alla barns rätt till god utbildning och målet är att inga barn ska behöva ta sig igenom skoldagen på tom mage. Arbetet med globala målen bidrar till att skydda barns rättigheter till utbildning och en god hälsa.

 

Mål 1 handlar om att utrota fattigdom av olika slag. Fattigdom kan innebära brist på pengar men också brist på till exempel frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet.
Genom gratis skolmat får fler barn gå till skolan, något som i sin tur leder till minskad fattigdom för både enskilda individer och samhället i stort. Gratis skolmat gör det möjligt för fler flickor att gå till skolan vilket betyder en ökning av en flickas framtida inkomst med ca 10 procent per skolår. Genom skolmatsprojektet minskar den ekonomiska fattigdomen eftersom utbildning ökar chansen till ett arbete med en högre inkomst. Dessutom verkar skolmatsprojektet för att minska fattigdom relaterad till människors ökade inflytande och utbildning. Gratis skolmat är därför en viktig del i arbetet med att utrota världens fattigdom till 2030.

 

Mål 2 handlar om att ingen människa ska behöva gå hungrig. Senast 2030 ska världen avskaffa hunger och garantera att alla människor får tillgång till säker och näringsrik mat året om. Detta är särskilt viktigt för just skolbarn som av flera anledningar har ett extra stort behov att få i sig tillräckligt med mat. För barn är näringsrik mat nödvändigt för att deras kroppar ska kunna växa och utvecklas. I skolan är det dessutom extra viktigt att barn slipper gå hungriga.  Utan mat i magen blir det betydligt svårare att koncentrera sig och lära sig nya saker. Genom Skolmatsprojektet ser vi till att ge barn ett näringsrikt mål mat under skoldagen, något som både gynnar deras hälsotillstånd samt hjälper dem att ta till sig de kunskaper som skolan har att erbjuda.

 

 

Mål 4 handlar om att alla ska få tillgång till god utbildning. Skolmatsprojektet fokuserar på att fler barn ska få möjlighet att gå till skolan och få lära sig läsa, skriva och räkna.  Att gå i skolan är vägen till ett självständigt liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka. Utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet. Genom att se till att skolor erbjuder både pojkar och flickor gratis skolmat får fler barn möjligheten att både påbörja och fullfölja sin utbildning. Skolmatsprojektet spelar en mycket viktig roll för dessa barns framtidsutsikter och även för samhällets utveckling i stort.

 

 

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling här.

Din gåva behövs.

Ge en gåva idag! >