Hunger och utbildning i världen

Både utbildning och skolmat är mänskliga rättigheter. Ändå lever 766 miljoner människor i fattigdom och 124 miljoner barn i grundskoleåldern går inte i skolan. I de globala målen för hållbar utveckling som världens ledare har enats om ingår att fattigdom och hunger ska utrotas och att alla pojkar och flickor i världen ska ha tillgång till utbildning av god kvalitet.

Skolmatsprojektet leder till att fler barn går i skolan, men det är också ett sätt att direkt minska hunger och undernäring för sårbara människor. Svenska FN-förbundet vill därför med projektet Skolmat öka kunskapen om betydelsen av utbildning och mat samt samla in pengar till FN:s skolmatsprojekt. All insamling går via Svenska FN-förbundets 90-konto, PG 90 05 63-8, och granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Hunger – världens största hälsoproblem!

Det finns 821 miljoner människor som lider av hunger i världen i dag. Det betyder att var nionde person inte får i sig tillräckligt med näring för att kunna leva ett friskt och aktivt liv. Hunger och felnäring är det största hotet mot människors hälsa i världen – ett större hot än AIDS, malaria och tuberkulos tillsammans.

Den goda nyheten är att hunger är ett lösbart problem. Det finns tillräckligt med mat i världen för att föda alla och inga vetenskapliga genombrott behövs. Med dagens kunskap, verktyg och strategier, i kombination med politisk vilja, är det möjligt att lösa problemet. Att utrota hungern är mål nummer 2 av de globala målen för hållbar utveckling.

Att lösa problemet med hunger är grunden för att nå framsteg inom många andra områden, inklusive hälsa och utbildning. Välnärda kvinnor har friskare barn vars immunsystem är starkare. Friska och välnärda barn är också mer benägna att gå i skolan, liksom att gratis skolmat bidrar till att fler barn kommer till skolan.

Utbildning – vägen ut ur fattigdom

Att ge barn möjlighet till utbildning förbättrar deras situation nu, men är också en väldigt klok investering för framtiden. Utbildningen lägger grunden för att människor ska kunna ta sig ur fattigdom och för att samhällen ska kunna utvecklas. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Det gäller särskilt för investeringar i flickors utbildning som på ett extra tydligt sätt leder till utveckling, minskad fattigdom och förbättrad hälsa för både flickorna och för deras framtida barn.  Utbildning är avgörande för att uppnå flera av de andra globala målen.

9 av 10 barn börjar skolan vilket är en stor förbättring. De målsättningar världen nu arbetar mot i inom Agenda 2030 handlar om att få alla barn till skolan samt att öka andelen som fullföljer sin utbildning och att se till att utbildningen är av god kvalitet och ger relevanta kunskaper.

  • Idag saknar 124 miljoner barn i grundskoleålder möjligheten att gå i skolan.
  • 66 miljoner barn sitter hungriga i skolbänken.
  • I fattiga familjer är det vanligt att barnen inte får gå i skolan eftersom deras hjälp behövs hemma, samtidigt är utbildning ett av de absolut viktigaste verktygen för att skapa utveckling och lyfta samhällen ur fattigdom.

Gör skillnad – ge en gåva idag!

Ge en gåva!

Din gåva gör skillnad.

Ge en gåva >

Om projekt Skolmat

Varje dag går 66 miljoner barn i låginkomstländer hungriga till skolan.

Läs mer

Ge en gåva

Hjälp oss i arbetet för en bättre värld - stöd projekt Skolmat.

Ge en gåva

Samarbetspartner

WFP är vår samarbetspartner i projekt Skolmat.

Gå till wfp.org