Hunger och utbildning i världen

Både utbildning och mat är mänskliga rättigheter. Ändå lever 766 miljoner människor i fattigdom och 57 miljoner barn går inte i skolan. I de globala målen för hållbar utveckling som världens ledare har enats om ingår att fattigdom och hunger ska utrotas och att alla pojkar och flickor i världen ska ha tillgång till utbildning av god kvalitet.

Skolmatsprojektet leder till att fler barn går i skolan, men det är också ett sätt att direkt minska hunger och undernäring för sårbara människor. Svenska FN-förbundet vill därför med projektet Skolmat öka kunskapen om betydelsen av utbildning och mat samt samla in pengar till FN:s skolmatsprojekt. All insamling går via Svenska FN-förbundets 90-konto, PG 90 05 63-8, och granskas av Svensk Insamlingskontroll.