Global situation

En av de mest genomgripande och största utmaningarna världen står inför är att lösa den globala minkrisen. Det finns miljontals minor nedgrävda i marken i ett 60-tal länder runt om i världen. Drygt 8600 människor dödas eller skadas årligen av minor och andra explosiva lämningar. Det betyder att det varje timme någonstans i världen skadas eller dödas en person av en mina eller av annan explosiv lämning. Av de som dödas eller skadas är 8 av 10 (80%) civila, varav hälften är barn. Under 2016 skedde döds- och olycksfall i 61 länder och territorier.

Tack vare minröjning och riskutbildning går trenden åt rätt håll men vi behöver din hjälp för att se till att vår värld blir fri från minor! Läs mer om vårt Projekt Minor. 

Stöd projektet mot minor

Ge en gåva >