Global situation

En av de mest genomgripande och största utmaningarna världen står inför är att lösa den globala minkrisen. Det finns miljontals minor nedgrävda i marken i ett 60-tal länder runt om i världen. Drygt 6400 människor dödas eller skadas årligen av minor och andra explosiva lämningar. Det betyder att varannan timme skadas eller dödas mer än 2 personer av en mina. Bedömningen visar att antalet är mycket högre men man saknar korrekt data och statistik. Av de som dödas eller skadas är 8 av 10 (80%) civila, varav hälften är barn. Under 2016 skedde döds- och olycksfall i 61 länder och territorier.

Tack vare minröjning och riskutbildning går trenden åt rätt håll men vi behöver din hjälp för att se till att vår värld blir fri från minor!

Stöd projektet mot minor

Ge en gåva >