Sexuell och reproduktiv hälsa – ett hot mot flickors liv

Brist på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en ledande orsak till sjukdom och dödsfall bland kvinnor. Många unga kvinnor i utvecklingsländer drabbas av till exempel oönskad graviditet, mödradödlighet, sexuellt överförbara sjukdomar och könsrelaterat våld.

Barnäktenskap och kvinnlig könsstympning är två allvarliga hinder för flickors och kvinnors möjligheter. De globala målen för hållbar utveckling som världens ledare har enats om anger specifikt att barnäktenskap och könsstympning ska utrotas.

Barnäktenskap innebär att en eller båda som gifter sig är under 18 år. De flesta som drabbas är flickor. Ofta är äktenskap mellan barn inte frivilligt, utan det finns någon form av tvång eller påtryckningar från vuxna, ofta barnets föräldrar. Barn har rätt att vara barn och ska aldrig behöva gifta sig. Barnäktenskap leder till många kränkningar av barnets rättigheter. Till exempel innebär det ofta att barnet måste sluta skolan, får mycket begränsad frihet och blir gravid vid väldigt ung ålder. Allt detta riskerar att hålla barnet kvar i fattigdom och utsatthet och innebär dessutom risker kopplade till liv och hälsa.

Kvinnlig könsstympning förekommer på många håll i världen men är vanligast i Afrika. Könsstympning innebär att man skär bort eller skadar delar av en flickas könsorgan. Ingreppet sker oftast utan bedövning och under primitiva former vilket gör risken stor för infektioner. Det framtida sexlivet blir smärtsamt och förlossningar ofta svåra med risk för dödlig utgång för både mor och barn.

  • 200 miljoner kvinnor och flickor runt om i världen uppskattas ha blivit könsstympade. Bedömningar visar att ytterligare 86 miljoner flickor riskerar att drabbas de närmaste 15 åren.
  • 32 800 flickor beräknas giftas bort varje dag. Var femte flicka i utvecklingsländer är gift innan de fyllt 18 år.
  • Graviditet och förlossning är den vanligaste dödsorsaken bland flickor i åldern 15-19 år.
  • I utvecklingsländerna saknar 13 procent av flickorna i åldern 15-24 år läs- och skrivkunnighet.

Ge en gåva!

Tillsammans gör vi skillnad. Ge en gåva till Svenska FN-förbundets Flickaprojekt.

Ge en gåva >

Ge en gåva

Hjälp oss i arbetet för en bättre värld - stöd Svenska FN-förbundets Flickaprojekt!

Ge en gåva

Om projektet Flicka

Vi arbetar mot könsstympning och barnäktenskap i Etiopien

Läs mer

Berättelser från verkligheten

Tack vare modiga människor som varje dag kämpar för flickors rättigheter blir världen bättre

Läs mer

Engagera dig

Du kan vara med och förändra situationen för världens flickor.

Bli medlem