Jämställdhet – en mänsklig rättighet

Jämställdhet är en mänsklig rättighet och att stärka kvinnor och flickor är oerhört viktigt för utveckling och fattigdomsbekämpning. När kvinnor och flickor får det bättre förbättras hälsan och produktiviteten hos familjer och i hela samhället.

Utbildning är en viktig del i att ge flickor goda förutsättningar i livet. Många flickor börjar i skolan, men det är färre flickor än pojkar som fullföljer sin utbildning. Det kan till exempel bero på att de gifts bort eller blir gravida, eller att familjen prioriterar sina söner framför döttrarna. Om flickor får gå klart skolan påverkas hela samhället i en positiv riktning och ett extra utbildningsår ökar flickors framtida inkomst med mellan 10 procent. I de globala målen för hållbar utveckling är en viktig del att alla barn ska få möjlighet att fullfölja sin utbildning, som även ska vara av bra kvalitet.

 

Om projektet Flicka

Flickaprojektet arbetar i Afar tillsammans med lokala samhällen för att uppmuntra positiva attitydförändringar.