Flickor i världen

Jämställdhet är en mänsklig rättighet men verkligheten ser annorlunda ut. Hela 70 procent av världens fattiga är flickor och kvinnor. Varje dag nekas flickor skolgång, tvingas in i barnäktenskap, utsätts för könsstympning, våld och övergrepp – fruktansvärda kränkningar som pågår på många håll i världen.

Diskriminering av flickor och unga kvinnor sårar inte bara de som drabbas, utan skadar hela samhället. Vi vet att när flickor får tillgång till utbildning och stöd, så påverkas samhället i en positiv riktning. För alla.

Att satsa på flickor är ett av de bästa sätten att bekämpa fattigdom och skapa utveckling. Vi vill därför med projektet Flicka öka kunskapen om flickors utsatta situation i världen och samla in pengar till utvalda FN-projekt som stärker flickors rättigheter och möjligheter. All insamling går via Svenska FN-förbundets 90-konto, PG 90 05 63-8, och granskas av Svensk Insamlingskontroll.