Internationella praktikanters blogg

Här kan du ta del av blogginlägg skrivna av Svenska FN-förbundets internationella praktikanter. Varje år skickar vi ut internationella praktikanter till våra systerförbund i GeorgienArmenien och Tanzania. På bloggen skriver praktikanterna inlägg om vårt internationella utvecklingssamarbete i länderna och deras tid som praktikanter på systerförbunden.

Bli medlem

Som medlem kan du söka våra internationella praktikplatser

Bli medlem >

Senaste blogginläggen

Georgien: Jämställdhet genomsyrar UNAG:s arbete

01 december, 2022 / Internationella praktikanters blogg

2017 ratificerade Georgien Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. En del har hänt sen dess men det är lång väg kvar. Georgiens FN-förbund jobbar med jämställdhet genom att till exempel utveckla en Gender Task Force.

Läs mer

Georgien: En ny generation kräver nya normer

17 november, 2022 / Internationella praktikanters blogg

De senaste tre decennierna har Georgien avancerat avsevärt inom jämställdhet. Trots framstegen kvarstår dock betydande utmaningar i frågan. UNAG:s arbete för att främja jämställdhet och förändra skadliga normer och attityder utgör en del i ett långt maratonlopp för samhällsförändring.

Läs mer

Armenien: Fred är ett av de viktigaste hållbarhetsmålen

14 november, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Som ung vuxen idag känner jag en stor framtidsoro kopplad till klimatförändringarna. I Armenien mötte jag ungdomar som delade denna oro och som engagerade sig för att vara en del av rörelsen för positiv förändring.

Läs mer

Tanzania: Ungas röster är viktigare än någonsin för Tanzanias samhällsutveckling

09 november, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Förra veckan lämnade vi Dar es Salaam för att åka till Arusha och delta i CSO Week, en
vecka där civilsamhällsorganisationer möts för att diskutera utmaningar och metoder för att
säkerställa att hela befolkningen involveras i samhällsutvecklingen.

Läs mer

Georgien: Folkhälsa högt på agendan 

04 november, 2022 / Internationella praktikanters blogg

FN-förbundet i Georgien, UNAG, har haft en föreläsning för att berätta om hur virus, sjukdom och vaccin fungerar, samt ge utrymme till frågor och funderingar.

Läs mer

Armenien: Generationen som vågar höja rösten

03 november, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Ungdomarna som är aktiva i det Armeniska FN-förbundet (AUNA) får svar på hur de kan engagera sig för att bidra till ett jämlikt samhälle genom olika utbildningar. Denna vecka genomfördes en utbildning om könsbaserat våld och könsselektiva aborter, som är två stora problem i Armenien kopplade till sociala och kulturella könsnormer.

Läs mer