ZUNA rensar skräp och planterar träd

Sophanteringssystemet i Zimbabwe är bristfälligt och många sopor förbränns istället för att återvinnas. Skräpet riskerar att hamna i marina resurser vilket påverkar ekosystemet och riskerar sämre hälsotillstånd hos växter, djur och människor. Samtidigt har Zimbabwe drabbats hårt av klimatförändringarna och kämpar med miljöproblem. Torka, föroreningar, ohållbara jordbruk, avskogning, jorderosion och oönskad växlighet ger konsekvenser som försvårar livsuppehällena.

ZUNA har anordnat en städkampanj utav ett område som var hårt utsatt för nedskräpning. Tre skolor och lokalbefolkningen deltog och lyckades rensa upp fyra ton skräp. De har även deltagit i en städkampanj vid Harares största vattenkälla, Lake Chiveru, där sex ton skräp samlades in. För att bekämpa klimatförändringarna har ZUNA, tillsammans med andra organisationer, planterat tusentals träd i landet. Genom att plantera träd främjas, skyddas och återställs landbaserade ekosystem och hejdar förlusten av biologisk mångfald.

Orange day

ZUNA uppmärksammar dagen mot våld mot kvinnor

Läs mer

Sanitet

ZUNA donerar sanitetsprodukter

Läs mer

Ungdomar

ZUNA utbildar och engagerar unga

Läs mer