ZUNA donerar santitetsprodukter

Kvinnors och flickors situation i Zimbabwe behöver stärkas och flera organisationer, inklusive ZUNA, arbetar aktivt för att uppnå förbättring. Många gånger får kvinnorna och flickorna bemöta sociala, ekonomiska, politiska, religiösa, kulturella och traditionella barriärer enbart på grund av deras kön som gör att de diskrimineras och marginaliseras. Flickor som föds i de rurala områdena får inte alltid samma möjligheter som pojkar. De kan gå miste om utbildning för att istället uträtta hushållssysslor och gifts bort i ung ålder. De löper större risk att utsättas för sexuellt våld och skadliga sedvänjor. Brist på sanitära produkter medför alternativa lösningar som kan ge upphov till svårigheter och sämre hälsa.

ZUNA har nyligen upprättat ett långsiktigt samarbete där de mottar donationer av bindor som distribueras ut till flickor i behov. ZUNA har även mottagit donationer av menskoppar, som i framtiden planeras att distribueras för en hållbar lösning på menstruation som främjar både hälsan, ekonomin och miljön. Sanitetsprodukter bidrar till ökad möjlighet för flickor att fortsätta sin utbildning och arbeta för att få en inkomst.

Orange day

ZUNA uppmärksammar dagen mot våld mot kvinnor

Miljö

ZUNA rensar skräp och planterar träd

Ungdomar

ZUNA utbildar och engagerar unga