Orange Day uppmärksammar våld mot kvinnor

Den internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november etablerades av FN år 1999. Ur denna internationella dag har Orange Day kommit att firas den 25 varje månad för att uppmärksamma den diskriminering som kvinnor utsätts för. Då uppmanas nationer världen över att uppmärksamma och erkänna könsbaserat våld samt stärka flickor och kvinnor världen över. Som en följd av den 25 november firas 16 dagars aktivism mot våld mot kvinnor varje år där färgen orange symboliserar budskapet.

Zimbabwes FN-förbund (ZUNA) uppmärksammar och sprider budskapet om eliminering av våld mot kvinnor den 25 varje månad samt under 16 dagars aktivism.

Att födas som kvinna i Zimbabwe medför ofta olika utmaningar på grund av inrotade traditionella, kulturella och religiösa syner på kvinnor. Det krävs tålamod, tid och resurser för att förändra normen, men ZUNA arbetar aktivt för ett förändrat samhälle. De genomför regelbundet olika aktiviteter för att engagera och involvera samhället i jämställdhetsfrågor. Allt i från debatter, föreläsningar och drama om ämnet till distribution av apelsiner till människor som bär orange. De fokuserar ofta på att motivera och stärka den yngre generationen eftersom de är drivkraften för förändring och framtidens ledare.

Miljö

ZUNA rensar skräp och planterar träd

Läs mer

Sanitet

ZUNA donerar sanitetsprodukter

Läs mer

Ungdomar

ZUNA utbildar och engagerar ungdomar

Läs mer