fbpx

För att uppnå Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen är det viktigt att inkludera den yngre generationen. Det är dem som kommer att sitta på beslutsfattande positioner inom en snar framtid. Regeringen i Zimbabwe har valt att fokusera på mål 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 och 17. För att kunna implementera dessa mål i praktiken är det väsentligt att involvera ungdomar. Med tanke på att läskunnigheten i Zimbabwe är den näst högsta i Afrika och utbildningsnivån är hög, är studenter en stor och tilltalande målgrupp dit informationen behöver nå.

ZUNA har upprättat samarbete med nio universitet och ett 30-tal gymnasium där de har etablerat FN-föreningar. Genom dessa FN-föreningar driver de diverse frågeställningar kopplat till mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, fred och säkerhet. Tillsammans anordnar de flertal informationskampanjer, debatter, event och aktiviteter för studenter. Genom att distribuera Adichies bok ”Alla borde vara feminister” bidrar det till en uppmärksammad debatt om jämställdhet hos elever redan i ung ålder. Fokus är på att sprida information och kunskap samt engagera och väcka intresset hos ungdomar för globala frågor.