FN-förbundet i Zimbabwe

Svenska FN-förbundet har samarbetat med FN-förbundet i Zimbabwe (ZUNA) sedan 2014. Målet med samarbetet är att stödja samhället i sin strävan att uppnå de globala målen, genom ett aktivt engagemang från ungdomar. Detta görs genom att engagera studenter i alla 10 provinser i landet, i syfte att starta ett studentlett nationellt nätverk för Agenda 2030.

Följ länkarna nedan för att läsa mer om ZUNA:s (Zimbabwe United Nations Associations) olika utvecklingsområden och arbetet med bl a ungdomar, kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter och miljö.

Orange day

ZUNA uppmärksammar dagen mot våld mot kvinnor.

Läs mer

Miljö

ZUNA rensar skräp och planterar träd.

Läs mer

Sanitet

ZUNA donerar sanitetsprodukter.

Läs mer

Ungdomar

ZUNA utbildar och engagerar ungdomar.

Läs mer