Besök från vår systerorganisation i DR KOngo

Cissa Wa Numbe, generalsekreterare på vår systerorganisation i Demokratiska republiken Kongo, besökte kansliet under en vecka i maj. Det är Cissas sjätte besök i Sverige sedan FN-förbundet i DR Kongo började samarbeta med Svenska FN-förbundet 2005.

Hej Cissa, vad gör du i Sverige?

Jag är här för att träffa mina kontaktpersoner på Svenska FN-förbundet och delta i möten med utrikesdepartementet, Sida, med flera. Jag har även deltagit i en konferens om fred och utveckling med SIPRI! Dessutom har jag varit och tittat på skeppet Vasa.

Vad jobbar du med hemma i DR Kongo?

Jag var med och startade FN-förbundet i DR Kongo 1992 och har varit generalsekreterare sedan 2002. Vårt arbete fokuserar på rådgivande och stöttande arbete kring fredsbevarande och mänskliga rättigheter. Vi har 2000 medlemmar inom ideella organisationer, lokalsamhällsorganisationer och universitetsgrupper. Vår roll är att förespråka förändring och uppmuntra civilsamhället att göra sina röster hörda. Vi jobbar mycket med rättigheter för unga och för kvinnor. Jämställdhet är en viktig fråga och vi arbetar för att stötta kvinnor att ta en mer aktiv plats i samhället och inom demokratifrågor. Det är även viktigt att unga involveras för framtiden, bland annat genom FN-rollspel. Bara genom att involvera alla olika intressegrupper kan vi uppnå bestående fred.

Vad tar du med dig hem från ditt besök i Sverige?

Det har varit intressanta och givande dagar. SIPRI:s konferens var väldigt bra, och idag ska jag träffa Sida. Jag tycker också att mötet med utrikesdepartementet var väldigt givande. Det är jättebra att nätverka och få tillfälle att prata om situationen i DR Kongo. Vi hade ett väldigt konstruktivt utbyte och jag tycker att Sverige är engagerade i situationen i DR Kongo, som på många sätt är en bortglömd kris. Sverige är väldigt aktivt inom fred och utveckling och att Sverige sitter med i FN:s säkerhetsråd är jättebra. Jag har stort förtroende för Sveriges arbete och är säker på att de fortsätter att uppmärksamma DR Kongo!

 

Bli medlem

Engagera dig för en bättre värld.

>