Om nätverket mot barnäktenskap

Svenska FN-förbundet leder sedan 2012 ett nätverk bestående av representanter för Svenska kyrkan, en rad tjej- och kvinnojourer samt flera andra organisationer med syftet att verka för ett totalförbud mot barnäktenskap Sverige. Nätverket bildades i anslutning till den utredning om barn- och tvångsäktenskap som gjordes av Göran Lambertz. Nätverket arbetar med påverkan och opinionsbildning gentemot regering, riksdag, myndigheter och allmänhet.

Debattartiklar av nätverket mot barnäktenskap:

Svenska Dagbladet den 23 maj 2012

Aftonbladet den 28 juni 2013

Expressen den 6 mars 2014

Svenska Dagbladet den 9 oktober 2015

SvD den 20 februari 2016

Skånska Dagbladet den 10 oktober 2016