Parallellrapport inför FN-granskning av Sverige

Den 27 januari 2020 är det återigen dags för Sverige att granskas i FN:s råd för mänskliga rättigheter i den så kallade universella periodiska granskningen (UPR). Denna granskning genomförs i praktiken var femte år och är en statsdriven process där människorättssituationen granskas i samtliga av FN:s medlemsstater. Till skillnad från konventionsgranskning som utförs av opolitiska experter i FN:s olika MR-kommittéer görs UPR-granskningen av andra stater.

Granskningen utgår i stort från samtliga av en medlemsstats konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter. Det finns även möjlighet att lyfta frågor som påverkar mänskliga rättigheter inom ramen för granskningen. Till grund för granskningen finns statens egen nationella rapport vad gäller efterlevnaden av mänskliga rättigheter, uppgifter från FN:s människorättsmekanismer och rapportering från civilsamhällsorganisationer.

I en dialog med en grupp medlemsstater ges ett antal rekommendationer på förbättringsåtgärder till den stat som är under granskning som antingen kan acceptera eller notera rekommendationer (det vill säga inte accepteras). Sverige accepterade totalt 154 rekommendationer i den senaste granskningen 2015 och i sin nationella rapport som lämnades in till FN den 14 oktober rapporterar regeringen om uppföljningen av dessa rekommendationer. Uppföljningsarbetet på rekommendationerna kommer också diskuteras i dialogen i FN den 27 januari 2020.

Representanter från det svenska civilsamhället kräver mer av Sveriges regering när det kommer till arbetet med mänskliga rättigheter på hemmaplan. Svenska FN-förbundet har därför tillsammans med 16 civilsamhällsorganisationer författat en gemensam parallellrapport till FN där vi lyfter kritiska frågor som vi anser att Sveriges regeringen behöver ta på allvar. I rapporten lyfter vi särskilt behovet av ett starkare arbete för att motverka hatbrott och rasistisk organisering, att Sverige måste inrätta en nationell oberoende institution för mänskliga rättigheter och ett bättre skydd för samers rättigheter som urfolk i Sverige.

Läs parallellrapporten här.

Läs Sveriges nationella rapport.