MR-nätverket

Nätverket för mänskliga rättigheter – MR-nätverket – bildades 1998 i samband med 50-årsjubiléet av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Idag ingår ett 60-tal svenska enskilda organisationer i MR-nätverket. Svenska FN-förbundet har samordnat MR-nätverket sedan starten och fungerar som sekretariat.

I MR-nätverket samverkar frivilligorganisationer som gemensamt vill föra fram synpunkter på FN:s och svenska regeringens agerande i olika frågor som rör mänskliga rättigheter.

Verksamhet

Nätverket har en arbetsgrupp för varje MR-konvention. Då Sverige kallas till förhör av de övervakningskommittéer som är knutna till konventionerna, ger MR-nätverkets organisationer sin egen bild av hur regeringen efterlever internationella MR-åtaganden i en sk parallellrapport.

Inom nätverket finns sju olika arbetsgrupper som sammanställer parallellrapporter, en för varje konvention. Varje arbetsgrupp samordnas av en organisation, som ansvarar för den slutliga parallellrapporten. FN-förbundet ansvarar för arbetet med FN:s konvention om rasism och därmed även för parallellrapporten till rasdiskrimineringskommittén, som senast granskade Sverige i augusti 2013. I maj 2018 sker nästa förhör med Sverige. Läs mer om granskningen och FN-förbundets parallellrapport.

FN:s MR-råd uppmuntrar frivilligorganisationer att skicka in parallellrapporter om de länder som granskas inom ramen för den sk Universal Periodic Review- mekanismen (UPR) vart fjärde år. Inför rådets kommande förhör av Sverige 2015 ställde sig 32 organisationer ur MR-nätverket bakom en gemensam NGO-rapport i juni 2014. Läs mer om MR-rådets granskning av Sverige här.

Medverkan

MR-nätverket utgörs av rikstäckande frivilligorganisationer som vill uppnå ett brett genomslag för MR-frågorna i Sverige.

Nytt från MR-nätverket

Senast skickade MR-nätverkets konventionsgrupp om rasism in en parallellrapport till rasdiskrimineringskommittén (aug 2013). Arbetet har påbörjats med parallellrapporter till kommittén om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och till kvinnokommittén. Exakta datum för kommittéernas förhör med Sverige har ännu inte bestämts.

Kontakta oss om du representerar en organisation som vill delta i parallellrapporteringen!