En stark struktur för mänskliga rättigheter i Sverige

 Sverige har lovat att följa ett antal internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, däribland sju av FN:s grundläggande konventioner. Hur det arbetet konkret ska gå till är en viktig fråga för regeringen att ta ställning till. För att Sverige ska uppfylla de mål som är fastställda av regering och riksdag krävs ett systematiskt arbete. Regeringen kommer under hösten 2016 att lägga fram ett förslag till riksdagen på hur en tredje handlingsplan, eller strategi, bör se ut för arbetet med de mänskliga rättigheterna i Sverige. Läs mer

Sedan 2009, då den andra MR-handlingplanen löpte ut, har FN-förbundet deltagit i flera samråd med regeringen om hur ett tredje systematiskt MR-arbete kan utformas. Vi tycker att en viktig komponent i den nya strukturen är inrättandet av en oberoende nationell MR-institution.