fbpx

FN:s fältarbete

FN:s fältarbete för socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling betyder mycket för miljontals människor runt om i världen. FN arbetar genom olika organ som finns på plats över hela världen. Vi följer särskilt arbetet hos FN:s befolkningsfond UNFPA, Världslivsmedelsorganisationen WFP och FN:s minröjningsservice UNMAS.

Arbetet inom FN är unikt i och med att det är det enda globala samarbetet för världens länder. Men arbetet måste reformeras och anpassas till dagens behov, ett reformarbete som vi följer och påverkar genom debattartiklar och rapporter, uppvaktar beslutsfattare och anordnar seminarier.

Så kan Sverige stärka FN

Ett mer öppet, transparent och effektivt FN är ett av kraven i vår idéskrift ”Så kan Sverige stärka FN”. Sammanlagt tio förslag ges på hur Sverige kan stärka FN.

FN-svenskar i tjänst

Över hela världen arbetar svenskar i FN:s tjänst. Läs mer om FN-svenskarnas viktiga arbete