FN:s fältarbete

FN:s fältarbete för socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling betyder mycket för miljontals människor runt om i världen. Men arbetet måste reformeras och anpassas till dagens behov, ett reformarbete som vi följer och påverkar genom debattartiklar och rapporter, uppvaktar beslutsfattare och anordnar seminarier.

FN-förbundets idéskrift

Ett mer öppet, transparent och effektivt FN är ett av kraven i vår idéskrift ”Så kan Sverige stärka FN”. Sammanlagt tio förslag ges på hur Sverige kan stärka FN. Läs Idéskriften.