Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner

Under 2018 startar FN-förbundet i samverkan med SKL upp ett kommunikationsprojekt för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Under året tas kommunikationsmaterial fram i samverkan med sex pilotkommuner och ett landsting och utbildningar kommer under hösten 2018 att genomföras på plats hos piloterna. Under 2019-2020 växlas projektet upp med möjlighet för flera kommuner, landsting och regioner att vara med.

Genom att följa arbetet med Agenda 2030 i landet och göra kopplingar till det globala arbete som görs världen över ska projektet stimulera och engagera kommunernas arbete med Agenda 2030 som redan har påbörjats på många håll. Svenska kommuner, landsting och regioner driver sedan länge ett arbete för ökad hållbarhet. Agenda 2030 innebär att vi tillsammans med resten av världen har en gemensam riktning för den globala hållbarheten som bland mycket annat handlar om att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Genom Agenda 2030 kan vi påverka lokalt så väl som globalt. Varmt välkommen att ta del av materialet och sprida kunskapen och engagemanget kring Agenda 2030 vidare i dina nätverk!

Läs mer om pilotåret i vårt pressmeddelande.

Ansökan om deltagande

Hösten 2018 kommer det gå att ansöka om att delta i projektet 2019, då vi öppnar för fler deltagare. Mer information kommer inom kort.

Mer information och material

Vi kommer löpande att lägga ut nytt material inom projektet på denna sida. För löpande information om projektet och inspiration till ditt arbete med Agenda 2030 prenumerera på vårt nyhetsbrev.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i projektet? Fyll i dina uppgifter så får du vårt nyhetsbrev.

Namn
Kommun
E-postadressSvenska FN-förbundet behandlar uppgifterna för att kunna fullfölja de åtaganden som är kopplade till din prenumeration. I övrigt använder vi dina uppgifter endast för ändamål som rör vår egen verksamhet. Läs hur vi behandlar personuppgifter.