Västmanlands läns FN-distrikt

Kontakt

Kontakta oss gärna om ni har frågor och/eller söker information.

Ordf. Fayad El-Natour, tel: 070 726 60 16, e-post: fayad.fnvastmanland@gmail.com

Kansliet
Besök och postadress: Växhuset, Viktorlarssons plats 1, 72214 Västerås

Medlemmar, arrangemang och kontakter:
Michael, e-post: michael.fnvastmanland@gmail.com

Ekonomi:
Monica, e-post: monica.fnvastmanland@gmail.com