Hjärta världen med Svenska FN-förbundet inför valet 2018!

I en tid då tongångarna är hårda och nationalistiska väljer Svenska FN-förbundet tillsammans med 51 andra frivilligorganisationer att #hjärtavärlden. Vi vill visa att vi är många som tycker att några av valets viktigaste frågor handlar om människors grundläggande rättigheter och ansvar för vår miljö. När människors lika värde ifrågasätts försvarar vi de gemensamma överenskommelser som världens länder har lovat att leva upp till för att skapa en bättre värld.

Politiska beslut som tas i Sverige påverkar människor i andra länder och det som händer i andra länder påverkar oss. Vi är många som tycker att världen har en plats i valrörelsen. Läs mer på hjartavarlden.nu.

Var med och #hjärta världen du också genom att fråga politikerna:

hjärta Hur vill ditt parti säkerställa att människorättsförsvarare och klimatkämpar kan göra sina röster hörda utan att utsättas för hot? Läs mer om bakgrunden till frågan

hjärta Hur vill ditt parti säkerställa att globala målen uppnås till 2030 där all politik sätter mänskliga rättigheter först när intressekonflikter uppstår? Läs mer om bakgrunden till frågan

hjärta Vilken är ditt partis viktigaste klimatåtgärd just nu? Läs mer om bakgrunden till frågan

hjärtaVilken feministisk fråga tycker ditt parti är viktigast att driva som en del av Sveriges utrikespolitik? Läs mer om bakgrunden till frågan

hjärta Hur vill ditt parti att biståndet ska vara utformat för att effektivast bekämpa fattigdom och främja en hållbar demokratisk utveckling? Läs mer om bakgrunden till frågan

hjärta Hur vill ditt parti säkra en human migrations- och flyktingpolitik, försvara asylrätten och skapa säkra och lagliga vägar in i Europa? Läs mer om bakgrunden till frågan

Se några av våra unga väljare ställa frågorna de brinner för. 

 

Vad tycker partierna om FN-frågor?

Läs mer om partiernas syn på FN-politik här. 

Demokratiskola i tre steg

Kolla in Svenska FN-förbundets demokratiskola och gör din röst hörd för jämställdhet, antirasism och globala frågor!

Demokratiskola del 1

Vad är representativ demokrati? Vilka är dina rättigheter och skyldigheter och hur gör du ett informerat val?

Se filmen

Demokratiskola del 2

Hur får du information om vad partierna driver för politik? Tips för hur du ställer en fråga i en valstuga.

Se filmen

Demokratiskola del 3

Hur sprider du din politiska kunskap vidare? Din röst räknas!

Se filmen