Är du ung och vill engagera dig för klimatet?

Unga äger framtiden. Var med och påverka den med oss! Bli medlem idag.

Klimatkrisen är en av vår tids största globala kriser. Det är en kris som inte har några landgränser och som måste lösas genom globalt samarbete. FN den enda organisationen i världen som har mandatet att föra samman olika länder i klimatfrågan.

Den 31 oktober – 12 november 2021 möts världens länder på FN:s klimatkonferens, COP26. FN:s generalsekreterare António Guterres har sagt att mötet kan vara vår ”sista bästa chans” att göra något åt klimatet. Besluten från konferensen kommer att kräva aktivt engagemang från alla delar av samhället. Civilsamhället behövs för att fortsätta att ställa krav på att beslutsfattare och makthavare tar sitt ansvar.

På FN-förbundets kongress tidigare i år var våra medlemmar tydliga: såklart vi ska jobba med klimatet! Därför kommer klimatfrågan att ha ett särskilt fokus de kommande åren. Och det finns stora möjligheter att vara med och utforma arbetet tillsammans med oss!

Som ung i FN-förbundet kan du vara med och engagera dig på många olika sätt! Exempelvis kan du:

Delta under våra intressanta events under hösten och våren! Tillsammans med ungdomsorganisationer, civilsamhällesorganisationer, klimatexperter och andra relevanta aktörer arbetar vi för att bidra till att stärka klimatdiskussionen.

Delta i arbetet inför FN-konferensen Stockholm +50! Denna FN-konferens genomförs i Sverige under sommaren 2022 och har en hälsosam planet som fokus. Vi kommer tillsammans med vår rörelse att arrangera olika events inför, under och efter Stockholm +50.

Engagera dig lokalt tillsammans med andra! Alla medlemmar hör till en lokal FN-förening. De lokala föreningarna erbjuder dig som medlem olika typer av aktiviteter och en chans att engagera dig och påverka lokalt i klimatfrågan.

Delta i vårt kampanjarbete! Det kan ske genom att ingå i olika projektgrupper, sprida kampanjer och aktioner på sociala medier, med mera.

Ta del av information, kunskap och material – och sprida det vidare! Via FN-förbundets kansli kan du få information om hur du kan vara med i kampanjer och events som drivs av olika FN-organ och andra organisationer och rörelser med internationellt fokus.

Bidra med egna idéer och få stöd i genomförandet! Har du en egen idé om hur du vill använda din röst och stötta FN:s arbete i klimatfrågan? Hör av dig till andrea.nyberg@fn.se – vi bollar gärna idéer och ger stöttning och verktyg för att du ska kunna forma ditt eget medlemskap och engagemang!

Vi måste agera för klimatet nu – bli medlem i Svenska FN-förbundet och engagera dig för vår planet tillsammans med oss!

Bli medlem

Engagera dig tillsammans med andra!

Bli medlem idag

Vårt klimatarbete

Läs mer om FN-förbundets arbete för klimatet.

Läs mer

För dig som är ung

Mer information om vårt arbete för unga medlemmar.

Läs mer

Engagera dig!

Gå med i vår folkrörelse och engagera dig för klimatet.

Bli medlem >