Umeå FN-förening

UMiMUN (Norrlands första FN-rollspel)

Just nu håller Umeå FN-förening på att planera inför Norrlands första FN-rollspel hösten 2019!

Vad innebär då detta? Jo, som deltagare i ett FN-rollspel får du i rollen som ambassadör för ett land i uppdrag att åka på ett simulerat FN-möte där du tillsammans med delegater från andra länder förhandlar och debatterar aktuella globala frågor. FN-rollspel ger på så sätt ökad kunskap och ökat engagemang för såväl FN:s arbete som för skilda länders perspektiv i internationell politik.

Låter detta intressant? Skulle du vilja vara med och arrangera detta tillsammans med oss?

Kontakta oss då på umea.fn@gmail.com.

Information om vårt första möte kommer ut inom kort.