Här samlar vi de större skeendena i kriget i Ukraina relaterade till FN.

17 augusti: FN-chefen besöker Ukraina
FN:s generalsekreterare António Guterres besöker Lviv och tre ukrainska hamnstäder vid Svarta havet. Det är viktigt för arbetet mot global hunger att veteexporten kommer igång.

22 juli: Avtal om spannmålsexport undertecknat
En överenskommelse om att tillåta transport av spannmål och gödningsmedel genom Svarta havet har undertecknats i Istanbul av representanter för Ukraina och Ryssland. FN:s generalsekreterare António Guterres beskriver avtalet som ”ett hoppets ljus”.

13 juli: Framsteg i förhandlingarna mellan Ryssland och Ukraina gällande låst exportläge
Efter mötet i Istanbul säger FN:s generalsekreterare António Guterres att ett ”viktigt steg framåt” har tagits för att möjliggöra en säker export av spannmål via Svarta havet, men betonade samtidigt att inget formellt avtal ännu undertecknats mellan Ryssland och Ukraina.

12 juli: Ryssland och Ukraina möter representanter från FN om låst exportläge
Delegationer från Turkiet, Ryssland och Ukraina möter representanter från FN i Istanbul för att diskutera en möjlig överenskommelse om att återuppta exporten av spannmål via Svarta havet.

28 juni: FN fördömer attack på köpcentrum
Genom sin talesperson fördömde FN:s generalsekreterare robotattacken mot ett köpcentrum i Ukraina.

10 juni: Rättegången ett krigsbrott anser OHCHR
Dödsdomarna över de Ukrainska krigsfångarna oroar FN. En självutnämnd domstol i ryskkontrollerade Donetsk har utfärdat domar mot två britter och en marockan som stridit i den ukrainska armén. Ravina Shamdasani, chef för FN:s människorättsorgan OHCHR, säger att rättegången i sig utgör ett krigsbrott.

8 juni: Mat-, energi- och finanskris i krigets spår
Den senaste rapporten om krigets konsekvenser från Global Crisis Response Group talar om mat-, energi- och finanskriser som berör 1,6 miljarder människor som följd av kriget. FN-chefen António Guterres uppmanar världens ledare att agera för att rädda liv och uppehälle.

7 juni: Utredningskommittén till Ukraina
Den FN-utsedda utredningskommittén gör sitt första besök till Ukraina mellan 7-16 juni. En rapport kommer att publiceras den 15 juni.

3 juni: Krigets hundrade dag
Enligt FN-kontoret beräknades nästan 13 miljoner människor vara på flykt, både inom Ukraina och utanför.

23 maj: Fjorton miljoner flyktingar i Ukraina – över 100 miljoner i hela världen
Kriget i Ukraina har tvingat 14 miljoner att fly, varav 8 miljoner inom landet. UNHCR noterar i dag ett tragiskt rekord: antalet människor på flykt överstiger för första gången 100 miljoner.

17 maj: Krigsförbrytardomstolen ICC sänder rekordmånga utredare till Ukraina
Åklagaren vid den FN-kopplade krigsförbrytardomstolen ICC (International Criminal Court), Karim Khan, berättar att ett rekordstort team (42 personer) med bl a utredare och rättstekniker nu är i tjänst i Ukraina för domstolens räkning.

12 maj: Beslut om att utreda krigsbrott i Ukraina 
Beslut i FN:s råd för mänskliga rättigheter om att utreda krigsbrott i Ukraina. Sverige var bland ett av de 33 länder som röstade för resolutionen om ökad tillgång för humanitär assistans i Ukraina. Vittnesmål beskrev tortyr, försvinnanden och sexuellt våld.

6 maj: WFP kräver att Ukrainas hamnar öppnas för att stoppa hotande hungerkris.
Kriget i Ukraina låser landets export av stora mängder matleveranser till redan hungerutsatta delar av världen, visar Word Food Programme (WFP) och uppmanar att hamnarna öppnas.  

3 maj: Humanitär evakuering från Mariupol
Efter FN-chefen Guterres besök i Ukraina den 28 april – och Rysslands attack mot Kiev som har fördömts av omvärlden – har FN och andra organisationer påbörjat humanitär evakuering av civila från den utsatta staden Mariupol.

27 april – Säkerhetsrådet håller informellt möte om krigsförbrytelser
FN:s säkerhetsråd håller ett informellt och öppet möte om krigsförbrytelser den 27:e april, kl 21 svensk tid. Internationella Brottmålsdomstolens åklagare Karim Khan och Ukrainas chefsåklagare Iryna Verediktova hör till de som ska briefa rådet om hur ansvar ska kunna utkrävas för de krigsförbrytelser som begås. Mötet väntas livesändas på UN Web TV 

26 april – Guterres träffar Putin i Moskva och Zelenskyj i Kiev
FN:s generalsekreterare har meddelat att han denna vecka ska träffa presidenterna i såväl Ryssland (26 april) som Ukraina (28 april).

18 april – Guterres vädjar åter om humanitär vapenvila
FN:s generalsekreterare António Guterres vädjar åter om vapenvila. Detta med anledning av de fruktansvärt svåra humanitära situationerna som kriget orsakat efter attacker mot städer som Lviv, Dnipro, Charkiv och Mykolajiv. Guterres talesperson Stéphane Dujarric lyfte också särskilt fram ”den fortsatt fruktansvärda humanitära situationen i den belägrade hamnstaden Mariupol, som till stor del har förstörts efter veckor av obevekliga ryska attacker”.


7 april – Generalförsamlingen röstar för att utesluta Ryssland ur MR-rådet
Förslaget stöddes med två tredjedelars majoritet – med 93 nationer som röstade för uteslutning och 23 mot. 58 avstod från att rösta. Detta är andra gången i historien som en nation utesluts ur MR-rådet, vilket gör beslutet tämligen unikt. Läs mer om uteslutningen på UN News.

5 april – Guterres och Zelenskyj talar i säkerhetsrådet. Idag hålls en briefing i säkerhetsrådet där såväl FN:s generalsekreterare som Ukrainas president väntas delta. Övergreppen mot civila i Butja är ett av ämnena som Security Council Report förutspår kommer att få flera av rådsmedlemmarna att driva nya krav på agerande gentemot Ryssland.

4 april – I helgen skakades världen av bilderna från orten Butja i Ukraina, bilder på civila som dödats och skändats. FN:s generalsekreterare António Guterres reagerade med att kräva en oberoende utredning som också leder till ett effektivt ansvarsutkrävande.

24 mars – Överväldigande stöd för Ukraina i ny omröstning i FN:s generalförsamling
Den historiska specialsessionen i FN:s generalförsamling röstade med kraftfull majoritet igenom en ny resolution som kritiserar Ryssland för den fruktansvärda humanitära situation som dess krig orsakat. Röstsiffrorna blev 140 för och 5 emot. Röstningsprotokollet syns i detta nyhetsinslag.

17 mars – Möte i FN:s säkerhetsråd
Omfattningen av civila offer och förstörelsen av civil infrastruktur i Ukraina kan inte förnekas, säger FN:s undergeneralsekreterare för politiska frågor och fredsbyggande i ett möte i FN:s säkerhetsråd.

16 mars FN-domstol beordrar stopp på Rysslands invasion
Internationella Domstolen kräver att Ryssland omedelbart avbryter sina militära aktiviteter i Ukraina. Detta meddelades i ett utlåtande den 16 mars. Ukraina kan nu begära att FN:s säkerhetsråd och generalförsamling agerar för att Ryssland ska åtlyda domen.

15 mars Guterres lanserar global krisberedskapsgrupp
Vid en pressträff den 15 mars lanserade FN:s generalsekreterare António Guterres en ny global krisberedskapsgrupp för att möta de globala effekter som kriget i Ukraina väntas bidra till när det gäller tillgång till mat, energi och effekterna för det globala ekonomiska systemet. Vid pressträffen summerade generalsekreteraren också andra aspekter av krigföringen och hur den drabbar civila i Ukraina. Han berörde också hotet om kärnvapenbruk, medlingsförsök med mera.

13 mars – FN: Samvetslös grymhet
Tre humanitära FN-organisationer – WHO, Unicef och UNFPA – samlas i ett gemensamt uttalande efter attacker mot 31 ukrainska hälsoinrättningar.

11 mars – Möte i FN:s säkerhetsråd om biologiska och kemiska vapen
FN:s undergeneralsekreterare Rosemary DiCarlo varnar säkerhetsrådet för att ukrainska städer står inför total förstörelse. Mötet var sammankallat för att diskutera ryska anklagelser om påstådda ukrainska planer på att skaffa biologiska vapen, anklagelser som FN vid mötet uttryckte att man inte kan finna någon grund för.

10 mars – Fördömanden och vädjanden efter attack mot BB och vapenbruk som drabbar civila
Under onsdagen kom rapporter om en attack mot ett barnsjukhus och förlossningsavdelning i Mariupol. FN:s generalsekreterare António Guterres reagerade i ett tweet som krävde att ”detta meningslösa våld måste upphöra”. Under natten till torsdagen twittrade också FN:s undergeneralsekreterare för nedrustningsfrågor, Izumi Nakamitsu, åter en vädjan om att inte använda vissa sorters vapen i befolkade områden, detta efter flera dagars mediarapporter om krigföringen.

7 mars – FN:s säkerhetsråd informerades om den humanitära situationen i Ukraina
Du kan se säkerhetsrådets sammanträde här. Av mycket viktigt som sades kan nämnas att Mexico fördömer ryskt bruk av klusterbomber (ca 1 h 19 min in i sändningen). Rysslands hållning till klusterbomber och minor är en av de saker vi i Svenska FN-förbundet redan före kriget hade planerat att ta upp vid vårt webbinarium på FNs dag mot minor. Säkerhetsrådsmötet kan komma att följas upp med ett förslag på en resolution om den humanitära situationen på initiativ från Frankrike och Mexico.

4 mars – FN:s råd för mänskliga rättigheter inför utredningskommission kring kriget i Ukraina
32 länder röstade för beslutet, Ryssland och Eritrea röstade emot, medan 13 avstod.
Kommissionen kommer att ha följande uppdrag: ”The independent international Commission of Inquiry will have a mandate that includes investigating all alleged rights violations and abuses, and related crimes, and making recommendations on accountability measures.” Läs mer om kommissionen här.

3 mars – Samtalet mellan Ukraina och Ryssland fortsätter i nytt möte 
Delegationer från de båda länderna möts för andra gången i ett möte ordnat av Belarus 

2 mars – Resolution antas i FN:s generalförsamling 
I en extrainkallad specialsession i FN:s generalförsamling (UNGA) antar medlemsländerna en resolution som kräver att Ryssland omedelbart upphör med sin militära insats i Ukraina. Läs mer i Svenska FN-förbundets artikel ”FN-Ryssland 141-5”.

2 mars – Åklagare kan utreda förekomst av krigsbrott
Åklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen meddelar att 39 stater har hänvisat situationen i Ukraina till domstolen. Det innebär att åklagaren kan utreda förekomsten av eventuella krigsbrott, brott mot mänskligheten eller folkmord på ukrainskt område från 2013 och framåt. Läs uttalande av åklagare Karim A.A. Khan QC här.

2 mars Demonstrationer i Stockholm 
Svenska FN-förbundets rådgivare för fred och säkerhet och förbundsordförande talar vid demonstrationer i Stockholm. Samtidigt genomförs demonstrationer runt om i landet.  

1 mars – Beslut om möte i FN:s generalförsamling 
Säkerhetsrådet beslutar om en extrainkallad specialsession i generalförsamlingen enligt principen samverkan för fred (Uniting for Peace). Ryssland röstar som enda land emot men kan inte stoppa mötet då vetot inte kan användas i procedurfrågor. 

28 februari – FN-förbundens världsfederation WFUNA fördömer Rysslands invasion
Läs uttalandet här (på engelska).

27 februari – Samtal mellan Ukraina och Ryssland  
Delegationer från de båda länderna möts i ett möte ordnat av Belarus. 

26 februari – Ryssland stoppar resolutionsförslag i säkerhetsrådet
Ryssland använder sitt veto i säkerhetsrådet och stoppar en resolution som kräver omedelbart tillbakadragande av ryska trupper från Ukraina. 

24 februari – Ryssland invaderar Ukraina.  
FN:s generalsekreterare António Guterres kräver åter att konflikten måste stoppas. Svenska FN-förbundet skickar ett brev till den ryska ambassaden, där vi kräver att Ryssland drar tillbaka sina trupper.

22 februari Ryssland kränker Ukrainas suveränitet  
FN:s generalsekreterare António Guterres tydliggör att Ryssland kränker Ukrainas suveränitet och bryter mot FN-stadgan genom att erkänna utbrytarrepublikerna. Svenska FN-förbundets artikel: ”Putin måste respektera FN-stadgan”.