Vem ligger bakom kriget i Ukraina?
Det gör Vladimir Putin som styr i Ryssland. Han har gått in med militärer och vapen i Ukraina som är ett land som är medlem i FN. Ryssland hittar på saker för att förklara varför de ska kriga med Ukraina. Putin har till exempel kallat de ryska soldaterna för fredsbevarande, fast de inte är det. Det har den högsta chefen för FN, generalsekreterare Antónion Guterres, varit mycket upprörd över.

Är det inte olagligt att starta krig så här?
Jo, det är olagligt. FN-stadgan, som beskriver hur världens länder ska uppföra sig mot varandra, säger att militärt våld bara är tillåtet i självförsvar och när FN beslutar att militärer får användas. Det innebär att Ryssland bryter mot FN-stadgan – och att Ukraina har rätt att försvara sig.

Varför kan inte FN stoppa kriget?
FN:s säkerhetsråd är den del av FN som bestämmer om fred och säkerhet. Ryssland är en av de fem medlemmar som har vetorätt. Det innebär att Ryssland kan stoppa alla beslut i rådet som man inte tycker är bra. Däremot kan FN arbeta mot kriget på andra sätt, till exempel genom diplomatiska kontakter – alltså prata med varandra och Ryssland och Ukraina – och genom att övervaka att krigets lagar följs.

Pratar FN med Putin?
FN har försökt att prata med Putin men den ryske presidenten är inte längre intresserad av att prata. FN:s högsta chef – generalsekreterare António Guterres har vänt sig direkt till Ryssland och krävt att de ska upphöra med kriget och ta tillbaka de ryska soldaterna.

Vad är säkerhetsrådet?
Säkerhetsrådet är de som har mest att säga till om och kan bestämma mest i FN. Det kan kallas FN:s ”regering” och har 15 medlemmar. Rådet har som en av sina uppgifter att bevaka och larma om saker som hotar fred och säkerhet mellan länder. Säkerhetsrådet är också den enda instans som har rätt att besluta om militära fredsfrämjande insatser, alltså att använda militären för att försöka få fred.

Varför är inte Sverige med i säkerhetsrådet?
Fem länder – USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike – är alltid med som medlemmar i rådet. De övriga FN-medlemmarna turas om att sitta i rådet. Varje land sitter två år i taget. Sverige har varit medlem av säkerhetsrådet vid fyra tillfällen: på 1950-talet, 1970-talet, 1990-talet och senast 2017-2018.