fbpx

Aktivitets- & evenemangstips

Här har vi samlat tips och idéer till olika aktiviteter och projekt som kan genomföras lokalt. Det kan fungera som inspiration till nya aktiviteter som ni anordnar i exempelvis er FN-förening eller FN-skola. För att söka aktivitets- eller projektpengar ska ni vara kopplade till en FN-förening. Vi har delat in aktiviteter i tre nivåer, baserad på tid och engagemang som krävs.

Nivå 1

Ljusmanifestation
Anordna en ljusmanifestation för att uppmärksamma en specifik fråga, ett av FN-förbundets projekt eller en internationell dag någonstans centralt på er ort.

Diskussionsmöten och rundabordssamtal
Bjud in för att diskutera aktuella frågor om läget i världen, aktuella konflikter eller hur olika konventioner följs. Ni kan även bjuda in olika nyckelaktörer till er diskussion.

Studiecirklar
FN-förbundet producerar fakta- och studiematerial som kan användas i denna verksamhet. Ni kan exempelvis använda Globalis material för att utmana deltagarnas syn på världen.

Stå på en mässa
De flesta universitet och kommuner har mässor av olika slag. Ni kan exempelvis informera om Skolmat blir kunskap på en matmässa eller rekrytera medlemmar på en arbetsmarknadsmässa. Här har FN-förbundet samlat 10 tips som kan vara värdefulla!

Nivå 2

Middag- och lunchsammankomst
Anordna en middag eller lunch för insamling av pengar. Bjud in en hedersgäst eller en speciell talare och anordna evenemanget kring den personen. Be folk att ge ett bidrag till kampanjen genom att köpa biljetter till evenemanget.

Sportevenemang
Tillfråga ett lokalt lag om de kan spela en match och samtidigt stödja ett av FN-förbundets projekt genom att skänka en viss procent från den dagens biljettförsäljning. Ni kan även be om tillstånd för att samla in pengar under matcher och samtidigt sprida information om projekt. Det går även att organisera exempelvis en golf- eller tennisturnering och låta anmälningsavgiften gå till projektet.

Insamlingskonsert
Tillfråga en artist om han/hon kan donera en föreställning till förmån för ett av FN-förbundets projekt och låt intäkterna från biljetterna gå till projektet.

Skicka in en insändare
Insändare har ofta en stark inverkan på läsaren. Skicka en insändare till er lokaltidning för att lyfta specifika frågor i samband med internationella dagar eller evenemang.

Håll föreläsningar och workshops
Åk ut och besök lokala grundskolor, universitet och högskolor, företag eller andra organisationer för att prata om exempelvis FN och FN-förbundets arbete.

Nivå 3

Temadag
Organisera ett dagslångt evenemang på en skola eller i en park, gärna i samband med lokala större evenemang. Bjud in gästföreläsare, arrangera aktiviteter för barn som exempelvis ansiktsmålning eller ha en tipsrunda.

FN-rollspel
Anordna gärna ett FN-rollspel på en grundskola, universitet eller högskola med ett specifikt schema. Material och stöd finns att få från FN-förbundet.

Starta en egen insamling
På FN-förbundets hemsida kan ni starta er egna digitala insamling för att stötta de nuvarande projekten.

Bjud in politiker till paneldebatt
Bjud in politiker till en partipolitisk debatt om exempelvis Sveriges politik för global utveckling, hur Sverige följer konventioner eller diskriminering och rasism.

Övrigt

Uppmärksamma internationella dagar
Internationella dagar är ett bra tillfälle att bedriva informations- och insamlingsaktiviteter. Ge konkreta tips till skolor på aktiviteter, skriv en debattartikel, genomför en insamlingsaktivitet, anordna en filmvisning eller studiecirkel eller håll i föreläsningar eller workshops.