Välkommen till Stockholms FN-förening!

november 19, 2018 / Stockholms FN-förening

MR 70 år – utdelning av diplom

 MR-dagen 10/12

Stockholms FN-förening  anordnade sin  Alternativa Nobel-middag. Under kvällen delades det ut  för 23 året ut diplom för försvar av mänskliga rättigheter till en person och en organisation som gör avtryck i hur vi efterlever dem.

Motivering:

Gunilla Berglund har genom forskning, traumabehandling och utbildningar ökat världens insikt och förmåga att hjälpa kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Hennes arbete synliggör betydelsen av Resolution 1820 och lyfter skuld och hopplöshet från dem som drabbats. Med sitt samhällsengagemang, mod och professionella kunskap har hon bidragit till en läkeprocess som gett utsatta kvinnor en väg tillbaka till livet.

FQ,Forum – Kvinnor och funktionshinder har sedan 1989 verkat för att uppmärksamma situationen i såväl samhället som i funktionshindersrörelsen. FQ har genom åren varit en bärande röst för att synliggöra brister i tillgängligheten och har genom bevakning av Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning utifrån ett kvinnoperspektiv bidragit till ny kunskap till gagn för konstruktiva lösningar i samhället.

Senaste nytt

9/1 – Installationsföreläsning av Annick Wibben, professor i genus, fred och säkerhet vid Försvarshögskolan

07 januari, 2019 / Stockholms FN-förening

Välkomna till Installationsföreläsning av Annick Wibben som är ny professor i genus, fred och säkerhet vid Försvarshögskolan. Föreläsningen kommer att  behandla vikten av feministiska perspektiv på internationell fred och säkerhet, som kommer

Läs mer

INTERNATIONELLA DAGEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER – 70 ÅR

05 november, 2018 / Stockholms FN-förening

Läs mer

INTERNATIONELLA DAGEN FÖR AVSKAFFANDET AV VÅLD MOT KVINNOR – TENSTA KONSTHALL

05 november, 2018 / Stockholms FN-förening

Den 24/11 hade vi på Stockholms FN-förening tillsammans med Tensta kvinno- och tjejjour valt att uppmärksamma den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Som moderatorer hade vi Sofia

Läs mer

Årsmöte – första kallelsen

05 november, 2018 / Stockholms FN-förening

   

Läs mer

Premiär för eftermiddagsfika med FN-Senior

23 oktober, 2018 / Stockholms FN-förening

Eftermiddagsfika med FN-senior, 21/11 Premiär för eftermiddagsfika med Fn-senior. Temat för samtalet var mänskliga rättigheter 70 år. Samtalet var lett av Berith Granath, som hade bjudit in Thomas Hammarberg, som har

Läs mer

Stockholms FN-förening söker en praktikant till VT-19

18 oktober, 2018 / Stockholms FN-förening

NU ÄR ANSÖKAN FÖR VÅRTERMINEN 2019 STÄNGD! Vi tackar för er ansökan & vill informera om att ansökningar för höstterminen 2019 läggs upp i början av våren. Håll utkik! _____________________________________________________________________________________________________________________________

Läs mer

Jennie Eriksson

18 oktober, 2018 / Stockholms FN-förening

Jennie Eriksson , student samt tillfällig ordförande för Stockholms FN-förenings studentsektion. Varför väljer du att engagera dig i FN rörelsen? Jag ser det som en fantastisk möjlighet att engagera mig

Läs mer

Sarah Hedman Matovic

18 oktober, 2018 / Stockholms FN-förening

Sarah Hedman Matovic, medlem i studentsektionen, samt tidigare praktikant i  Stockholms FN-förening. Varför väljer du att engagera dig i FN rörelsen? Jag väljer att engagera mig i FN-förelsen för att

Läs mer

Anna Höggren

18 oktober, 2018 / Stockholms FN-förening

Anna Höggren vice ordförande i Stockholms FN-förening. Varför väljer du att engagera dig i FN rörelsen? Jag tycker att föreningen är en fantastisk plattform där ideella krafter kan samlas och generera nya

Läs mer