Välkommen till Stockholms FN-förening!

november 19, 2018 / Stockholms FN-förening

MR 70 år – utdelning av diplom

 MR-dagen 10/12

Stockholms FN-förening  anordnade sin  Alternativa Nobel-middag. Under kvällen delades det ut  för 23 året ut diplom för försvar av mänskliga rättigheter till en person och en organisation som gör avtryck i hur vi efterlever dem.

Motivering:

Gunilla Berglund har genom forskning, traumabehandling och utbildningar ökat världens insikt och förmåga att hjälpa kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Hennes arbete synliggör betydelsen av Resolution 1820 och lyfter skuld och hopplöshet från dem som drabbats. Med sitt samhällsengagemang, mod och professionella kunskap har hon bidragit till en läkeprocess som gett utsatta kvinnor en väg tillbaka till livet.

FQ,Forum – Kvinnor och funktionshinder har sedan 1989 verkat för att uppmärksamma situationen i såväl samhället som i funktionshindersrörelsen. FQ har genom åren varit en bärande röst för att synliggöra brister i tillgängligheten och har genom bevakning av Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning utifrån ett kvinnoperspektiv bidragit till ny kunskap till gagn för konstruktiva lösningar i samhället.

Senaste nytt

Internationella kvinnodagen 8:e mars

06 mars, 2019 / Stockholms FN-förening

    Uppmärksamma den internationella kvinnodagen med oss genom att skicka in ert svar om vilken fråga du vill uppmärksamma på internationella kvinnodagen och din kvinnliga förebild som du vill

Läs mer

12/3- Internationella kvinnodagen- Gunilla Berglund

27 februari, 2019 / Stockholms FN-förening

Den 12:e mars anordnade Stockholms FN-förening ett seminarium på Stockholms universitet med psykologen Gunilla Berglund inom ramen för uppmärksammandet av Internationella kvinnodagen den 8:e mars. Kvällens seminarium inleddes av Gertrud Åström, tidigare ordförande i Stockholms FN-förening,  som gav en introduktion och  kort historik om Sveriges och FN:s syn på och reglering av olika typer av våld. Hon poängterade betydelsen av FN:s deklaration från 1993 om avskaffande av våld mot kvinnor och handlingsplanen från FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995 där våld mot kvinnor lyftes som ett avgörande område för att kunna skapa jämställda samhällen. Gertrud visade hur svensk nationell lagstiftning för att stoppa  våld mot kvinnor sammanföll i tid och ambition med FN:s förtydliganden och organisaering i frågan. År 2000 antogs Resolution 1325 som satte krav på staterna att beakta och ha med kvinnor i allt arbete som  rör krig och konflikter. Gertrud visade att en rad resolutioner tillkommit under 2000-talet som innebär att sexuellt våld idag ses som ett vapen och att straffriheten för förövare av sexuellt våld i krig och konflikt inte finns. Gunilla Berglund,  forskare vid Psykologiska institutionen och 2018 års mottagare av Stockholms FN-förenings diplom för försvar av mänskliga rättigheter var kvällens intressanta föreläsare. Gunilla berättade om sitt arbete på Panzissjukhuset i Kongo där hon bland annat arbetat med mottagaren av Nobels fredspris Dr. Dennis Mukwege och med många andra läkare och psykologer. Gunilla berättade om hennes arbete med kvinnor som utsatts för sexuellt våld och konsekvenserna av sexuellt våld som exempelvis stigmatisering, trauma, sexuellt överförda sjukdomar som HIV och graviditeter. Gunilla berättade att många kvinnor utsätts för olika typer av våld i Kongo, där abort är illegalt och det har funnits  straffrihet vilket innebär att de skyldiga inte åtalats. Gunilla berättade även att kvinnor bär jordbruket och hela familjestrukturen i Kongo och att skada kvinnorna är att skada samhället. Gunilla berättade även att Pansizsjukhuset behandlat över 50000 överlevare av sexuellt våld sedan 1999. Seminariet engagerade medlemmarna på plats, det skapades diskussioner kring olika typer av våld mot kvinnor, och konsekvenserna av våldet och hur kvinnorn i Kongo hanterar stigmatiseringen.

Läs mer

Välkomna till Stockholms FN-förenings årsmöte 25/2

06 februari, 2019 / Stockholms FN-förening

Ordförande Gertrud Åström och årets talare Richard Sannerholm   Den 25:a februari 2019 hölls föreningens årsmöte,Richard Sannerholm, jusrist på ILAC öppnade mötet. Richard berättade om rättsstaten och demokrati-globla utmaningar och

Läs mer

9/1 – Installationsföreläsning av Annick Wibben, professor i genus, fred och säkerhet vid Försvarshögskolan

07 januari, 2019 / Stockholms FN-förening

Välkomna till Installationsföreläsning av Annick Wibben som är ny professor i genus, fred och säkerhet vid Försvarshögskolan. Föreläsningen kommer att  behandla vikten av feministiska perspektiv på internationell fred och säkerhet, som kommer

Läs mer

INTERNATIONELLA DAGEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER – 70 ÅR

05 november, 2018 / Stockholms FN-förening

Läs mer

INTERNATIONELLA DAGEN FÖR AVSKAFFANDET AV VÅLD MOT KVINNOR – TENSTA KONSTHALL

05 november, 2018 / Stockholms FN-förening

Den 24/11 hade vi på Stockholms FN-förening tillsammans med Tensta kvinno- och tjejjour valt att uppmärksamma den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Som moderatorer hade vi Sofia

Läs mer

Årsmöte – första kallelsen

05 november, 2018 / Stockholms FN-förening

   

Läs mer

Premiär för eftermiddagsfika med FN-Senior

23 oktober, 2018 / Stockholms FN-förening

Eftermiddagsfika med FN-senior, 21/11 Premiär för eftermiddagsfika med Fn-senior. Temat för samtalet var mänskliga rättigheter 70 år. Samtalet var lett av Berith Granath, som hade bjudit in Thomas Hammarberg, som har

Läs mer

Stockholms FN-förening söker en praktikant till VT-19

18 oktober, 2018 / Stockholms FN-förening

NU ÄR ANSÖKAN FÖR VÅRTERMINEN 2019 STÄNGD! Vi tackar för er ansökan & vill informera om att ansökningar för höstterminen 2019 läggs upp i början av våren. Håll utkik! _____________________________________________________________________________________________________________________________

Läs mer